Tijdens de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar bedankte de kersverse gemeenteraadsvoorzitter Marc Vulsteke (CD&V) zijn voorganger Lynn Vermote (Open VLD) voor het puike werk. Met een paar kwinkslagen opende Vulsteke zijn eerste raad, die trouwens rustig verliep.
...

Tijdens de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar bedankte de kersverse gemeenteraadsvoorzitter Marc Vulsteke (CD&V) zijn voorganger Lynn Vermote (Open VLD) voor het puike werk. Met een paar kwinkslagen opende Vulsteke zijn eerste raad, die trouwens rustig verliep.Isabelle Doom (Onafhankelijk) opperde een mogelijke opvang voor de vluchtelingen die er staan aan te komen in Kortemark. Ze maakte gewag van 25 extra vluchtelingen die aan de gemeente zouden toegewezen worden, maar burgemeester Toon Vancoillie (Open VLD) nuanceerde dit. Er zouden er, naast de 7 die nu al geruime tijd zonder enig probleem in Kortemark verblijven, voorlopig maar 8 extra bijkomen, wat dus het totaal op 15 zou brengen."Genoeg alternatieven""Met de verhuizing van de bewoners van Blijgaarde naar de nieuwe locatie Blijvelde, komt het rusthuis Blijgaarde leeg te staan vanaf 2 februari", aldus Isabelle Doom. "Mijn idee valt dan automatisch op dit pand. Alle accommodatie is er voorhanden en de ligging is centraal. Op die manier kan men ook een goede controle uitoefenen op het reilen en zeilen van deze mensen in nood.""Er zijn veel goeie plaatsen waar we deze mensen kunnen opvangen", antwoordde de burgemeester. "We zullen deze mensen correct opvangen en onze plicht doen. Het zou echter onverstandig zijn om een project, zoals de bouw van een nieuw sociaal huis op de plaats van Blijgaarde, te laten varen voor deze extra vluchtelingen. Ik ben er zeker van dat de OCMW-voorzitter goeie opvang voor deze mensen zal voorzien."(JDK - Foto Kurt)