"We vielen van de ene verbazing in de andere", vertelt de veiligheidscoördinator van stad Kortrijk. We zijn juni 2014. "Tot dan dachten we dat jonge gasten die ineens vertrokken om zich aan te sluiten bij IS een probleem was van de grootsteden. Tot ineens twee Kortrijkzanen (naast Oliver Calebout was er nog Abdelmalek Boutalliss) en een Lauwenaar verdwijnen naar Syrië."
...