"Een aantal jaren geleden waren er gesprekken met gedeputeerden Decorte en Naeyaert over het voorstel van de Provincie tot kosteloze overdracht van de Markeymolen aan de stad Lo-Reninge", zegt burgemeester Lode Morlion. "Maar sedert de laatste staatshervorming is de Provincie voor een eventuele restauratie geen premiebegunstigde meer, en dat verandert de hele zaak. Vandaar hun voorstel om de molen voor een symbolische euro over te dragen aan de stad Lo-Reninge, die wel nog subsidies kan vragen. De Provincie zou dan tussenkomen in het verschi...