"Een aantal jaren geleden waren er gesprekken met gedeputeerden Decorte en Naeyaert over het voorstel van de Provincie tot kosteloze overdracht van de Markeymolen aan de stad Lo-Reninge", zegt burgemeester Lode Morlion. "Maar sedert de laatste staatshervorming is de Provincie voor een eventuele restauratie geen premiebegunstigde meer, en dat verandert de hele zaak. Vandaar hun voorstel om de molen voor een symbolische euro over te dragen aan de stad Lo-Reninge, die wel nog subsidies kan vragen. De Provincie zou dan tussenkomen in het verschi...

"Een aantal jaren geleden waren er gesprekken met gedeputeerden Decorte en Naeyaert over het voorstel van de Provincie tot kosteloze overdracht van de Markeymolen aan de stad Lo-Reninge", zegt burgemeester Lode Morlion. "Maar sedert de laatste staatshervorming is de Provincie voor een eventuele restauratie geen premiebegunstigde meer, en dat verandert de hele zaak. Vandaar hun voorstel om de molen voor een symbolische euro over te dragen aan de stad Lo-Reninge, die wel nog subsidies kan vragen. De Provincie zou dan tussenkomen in het verschil tussen de effectieve kostprijs en de ontvangen subsidies. Maar de laatste kostenraming van de Provinciale Dienst Gebouwen dateert van juni 2015 en bedraagt 291.980 euro. Dit bedrag werd intussen wel verhoogd met 10 % voor onvoorziene werken met daarop nog eens 10 % ereloon. Dat brengt het totale kostenplaatje op 431.374 euro... De provincie zou 40 % van het niet gesubsidieerde gedeelte voor haar rekening nemen, maar met een plafond van 172.500 euro. Maar de ervaring leert ons dat restauratiedossiers heel dikwijls tot verrassingen leiden en veel meer kosten dan initieel gepland. Wij hebben in elk geval grote twijfels bij de correctheid van de raming, zeker 4 jaar na datum! De voormalige molenaar is overtuigd van de penibele toestand van de molen en bevestigt dat hij onveilig is. De Dienst Gebouwen van de provincie geeft toe dat hij niet meer maalvaardig en bij gebrek aan een vrijwillige molenaar ook niet meer onderhouden."In eerste instantie wil het gemeentebestuur een nieuwe inspectie en een nieuwe raming op basis van actuele prijzen. "Bovendien willen wij garanties dat de Provincie een eventuele meerkost ten laste neemt en zich niet beperkt tot het maximum van 172.500 euro" aldus de burgemeester. "Daar komt nog bij dat we moeten opdraaien voor de kosten van het jaarlijkse onderhoud en schilderwerk, alsook een 2 keer per jaar een molentechnisch nazicht, dat per beurt 3.500 euro kost. Wij hebben de Provincie gevraagd voor een nieuw overleg. Uiteraard is de Markeymolen een bijzonder waardevol monument en een toeristische meerwaarde voor Lo-Reninge. We willen hierin zeker onze verantwoordelijkheid nemen, maar het mag geen vergiftigd geschenk worden. We mogen niet naïef zijn: door beslissingen op Vlaams niveau schuift de Provincie de zware last op de schouders van een kleine gemeente. Het Vlaams Gewest hecht heel wat waarde aan het onroerend erfgoed in Vlaanderen; misschien kan de vraag even goed gesteld worden aan deze instantie. Niet alleen de toegankelijkheid moet worden gegarandeerd, we moeten ook het educatieve aspect belichten, liefst in combinatie met een actieve molenaar. De schepen van Toerisme zal dit onderwerp ook meenemen naar het VVV."(MVP)