Iedere bewoner van het wzc mag per week een persoon ontvangen. Zowel de bewoners als hun contactpersoon worden ingelicht over de manier en de voorwaarden waaronder het bezoek zal verlopen. Het is in de eerste plaats de bewoner die aanduidt wie er bij hem op...

Iedere bewoner van het wzc mag per week een persoon ontvangen. Zowel de bewoners als hun contactpersoon worden ingelicht over de manier en de voorwaarden waaronder het bezoek zal verlopen. Het is in de eerste plaats de bewoner die aanduidt wie er bij hem op bezoek mag komen. Het moet wel altijd om dezelfde persoon gaan. Die persoon maakt een afspraak voor een bezoek met een formulier dat op de site van het wzc is terug te vinden. Wie zelf niet over een pc beschikt, kan naar het wzc bellen en de afspraak wordt dan over de telefoon geregeld. Voor het bezoek dat doorgaat in de cafetaria is een halfuur voorzien. In de cafetaria worden de maatregelen getroffen zodat het bezoek veilig kan verlopen. De bezoeker moet een mondmasker dragen. Elkaar aanraken tijdens het bezoek, is niet toegestaan. Pakjes meebrengen mag, maar die moeten worden afgegeven aan het personeel van het wzc. Die pakjes moeten eerst enkele dagen in quarantaine voor ze aan de bewoner worden gegeven. Na enkele weken zal het bezoeksysteem geëvalueerd worden om na te gaan of het eventueel kan worden uitgebreid. Ook bij de bewoners van de assistentiewoningen wordt het bezoek opgeheven. Zij mogen vier personen ontvangen. Ook bij hen moet het steeds om dezelfde personen gaan en gelden dezelfde maatregelen. (LV)