"Het is allemaal begonnen toen Carine Masschaele, die samen met haar man Eric Bilcke al 34 jaar in de Achterstraat woont, een aantal jonge mensen zag toekomen", weet Stijn Boffel, met algemeenheid van stemmen gebombardeerd tot voorzitter van het organisatiecomité.
...

"Het is allemaal begonnen toen Carine Masschaele, die samen met haar man Eric Bilcke al 34 jaar in de Achterstraat woont, een aantal jonge mensen zag toekomen", weet Stijn Boffel, met algemeenheid van stemmen gebombardeerd tot voorzitter van het organisatiecomité. "Carine kende alleen nieuwkomer Briny Ilegems nog van in een ver verleden toen ze nog voetbalde bij SK Eernegen en Carine en Eric er actief waren in het bestuur. Carine belde in de herfst van 2018 aan bij Briny om haar in de Achterstraat te verwelkomen. Bij een kop koffie beklaagde Carine er zich over dat ze door de jaren heen bijna niemand meer kende van de Achterstraat. Van het een kwam het ander en via een facebookgroep werd contact gezocht met de andere bewoners", schetst Stijn Boffel nog.Een eerste schuchtere poging om de bewoners dichter bij elkaar te brengen kwam er met de organisatie van een nieuwjaarsreceptie in de garage van Briny. De opkomst was toen al groter dan verwacht. "We plaatsten er een ideeënbus en zagen dat er wel wat bruikbare ideeën in terechtkwamen. Uiteindelijk zijn we op een gegeven ogenblik van deur tot deur gegaan en gevraagd of de inwoners geïnteresseerd waren in een straatfeest en of ze het zagen zitten om daaraan mee te werken. Het resultaat mocht er zijn: met ons organisatiecomité van elf leden mochten we bijna 150 inwoners verwelkomen. Voor deze eerste editie weken we uit naar de Klokkenput. We hadden immers geen financiële middelen om bijvoorbeeld een grote tent te huren."Aanvankelijk wou het organisatiecomité de foyer huren, maar omdat de capaciteit van dat zaaltje beperkt is tot 80 man, moest het dat idee al snel laten varen en naar de Klokkenput uitwijken. Deze eerste editie was een voltreffer. "We organiseerden buiten de barbecue enkele ludieke momenten. Voor de kinderen was een speelhoekje voorzien met onder meer twee springkastelen. We kregen bijna alleen positieve commentaren. Nu gaan we eerst alles eens rustig evalueren en zien wat we verder voor onze straat kunnen doen. We bruisen van de nieuwe ideeën. Zo moeten we het straatfeest misschien wat toegankelijker maken voor iedereen en al 's middags met koffie en taart beginnen", lanceert voorzitter Stijn Boffel als idee.Eerst wil het organisatiecomité een winteractiviteit in elkaar boksen. "Of het opnieuw een receptie wordt, weten we nog niet. Wat we wel willen is de tofste straat van Eernegem worden. We dagen de andere straten uit! Ons motto is My street is better than your street", besluit een ambitieuze voorzitter.