Vrijdag 24 januari krijgt een panel van bewoners en stadhuismedewerkers, zes vertegenwoordigers van de diverse politieke fracties samen met de jury die uiteindelijk 'de winnaar' mag kiezen voor het eerst de vier ontwerpen te zien die werden weerhouden voor het nieuwe Roeselaarse stadhuis.
...

Vrijdag 24 januari krijgt een panel van bewoners en stadhuismedewerkers, zes vertegenwoordigers van de diverse politieke fracties samen met de jury die uiteindelijk 'de winnaar' mag kiezen voor het eerst de vier ontwerpen te zien die werden weerhouden voor het nieuwe Roeselaarse stadhuis.De ontwerpteams kunnen na hun presentatie de plannen uiteraard nog bijsturen. "Vergelijk het met de verbouwing van een huis. Als je architect met een eerste plan komt aandraven, dan stuur je dat vaak nog bij. Ook hier kan en zal dat het geval zijn", aldus schepen Tom Vandekendelaere.De bevraging - tussen 7 en 15 januari - van inwoners en werknemers van de stedelijke diensten was succesvol. "We zijn tevreden over het aantal ingevulde bevragingen. In één week tijd kregen we meer dan 150 antwoordformulieren, waarvan meer dan 130 van inwoners. Van die inwoners stelden er zich ook 50 kandidaat om bij de voorstelling van de geselecteerde ontwerpteams te zijn."Op een persmoment maakte het stadsbestuur ook bekend wat de voornaamste tendensen zijn die uit die bevraging gepuurd werden. "Er is duidelijk een vraag naar de aanwezigheid van groen in het project. Bovendien wil men een hedendaags, modern stadhuis dat tegelijk ook de nodige aandacht heeft voor de rijke geschiedenis van onze stad. Het stadhuis moet ook een ontmoetingsplaats blijven. Daarnaast stippen de bewoners aan dat men binnen de budgettaire limieten moet blijven en vragen ze ook aandacht voor duurzaamheid, en willen ze een toegankelijk en energiezuinig gebouw."Ook de trouwzaal zit duidelijk in het hart van de Roeselarenaars. "De ceremoniële functies van het stadhuis scoren goed, zeventig procent van de bevraagden wil dat in het historisch deel van het gebouw behouden."Vrijdag 24 januari komen de vier teams hun conceptuele ontwerpen voorstellen. Niet enkel aan de jury, die bestaat uit vijf mensen van het schepencollege en twee externen. Maar ook een vertegenwoordiging van inwoners en medewerkers. Uit de 50 inwoners die zich kandidaat stelden werden er zes geloot, namens de stadhuismedewerkers haalde het lot nog vier mensen. Iedere politieke fractie - en dat zijn er zes - mag ook één iemand afvaardigen.Die mensen krijgen dus vrijdag in primeur alle ontwerpen te zien. Het gaat om conceptuele ontwerpen die later nog in definitieve plannen gegoten worden. Die ontwerpteams weten ondertussen wat de wensen van de Roeselarenaars zijn. "Maar ook vrijdag is er nog ruimte voor inspraak en feedback."Eind maart wordt de opdracht gegund, zodat het winnende ontwerpteam begin april 2020 aan de slag kan. Bij de bouw van het stadhuis, dat begin 2024 de deuren zal openen, komt natuurlijk heel wat kijken. Temeer het pal in het centrum ligt. De diensten zullen tijdelijk een ander onderkomen moeten krijgen.