De komende tijd kunnen alle inwoners hun ideeën voor de concrete invulling van de site overmaken aan de stad en het ontwerpbureau. "Het wordt niet zomaar de zoveelste verkaveling. Het gaat om een fantastisch gebied. Hoe meer ideeën we krijgen, hoe beter", zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V). De kazerne zelf werd vorig jaar nationaal bekend nadat honderden vluchtelingen er hun intrek in namen.
...