In 2024 wil de Stad op de huidige locatie een nieuw modern en open Stadhuis in gebruik nemen waar elke Roeselarenaar trots kan op zijn. Het aanstellen van het ontwerpteam is nu de eerstvolgende stap. "Binnenkort beslist een jury van experten welk ontwerpteam ons Stadhuis verder mag ontwerpen. Uit de vijftien kandidaten werden vier ontwerpteams geselecteerd die hun idee komen voorstellen. De Stad vindt h...

In 2024 wil de Stad op de huidige locatie een nieuw modern en open Stadhuis in gebruik nemen waar elke Roeselarenaar trots kan op zijn. Het aanstellen van het ontwerpteam is nu de eerstvolgende stap. "Binnenkort beslist een jury van experten welk ontwerpteam ons Stadhuis verder mag ontwerpen. Uit de vijftien kandidaten werden vier ontwerpteams geselecteerd die hun idee komen voorstellen. De Stad vindt het belangrijk om haar inwoners op geregelde tijdstippen te informeren over de vooruitgang en vraagt ook input aan haar inwoners om een op en top Roeselaars Stadhuis te garanderen", aldus schepen Tom Vandenkendelaere."Het is essentieel dat het Stadhuis op en top Roeselare uitstraalt, dus is het ook logisch dat de mensen die hier deel van uit maken betrokken worden. Daarom verzamelt de Stad input van de inwoners via een online vragenlijst. Daarnaast krijgen enkele Roeselarenaars de kans om er bij te zijn als de ontwerpen voor het eerst worden voorgesteld. Op die manier kunnen inwoners een blik achter de schermen krijgen, maar even goed is Stad Roeselare benieuwd naar hoe burgers, medewerkers, eindgebruikers,... die nog niet eerder bij het traject werden betrokken, deze voorstelontwerpen ervaren."Elk geselecteerd ontwerpteam komt op 24 januari 2020 hun voorstelontwerp toelichten. Op het einde van de dag kunnen de aanwezigen, indien zij dit wensen hun opmerkingen en inzichten over deze ontwerpen bezorgen aan de jury van experten. We willen de procedure zo open en transparant mogelijk doen verlopen als wettelijk toegelaten is. Daarom geven we wat inkijk aan burgers die hier interesse in hebben. Wie de online vragenlijst over de visie van de Roeselarenaars op het nieuwe StadHUIS invult, kan aangeven of hij/zij er bij wil zijn als de ontwerpen worden voorgesteld. Je moet je hiervoor kunnen vrijmaken op woensdag 22 januari 2020 van 18 tot 19 uur en op vrijdag 24 januari 2020 van 7.30 tot 19 uur. De geselecteerden worden op 15 januari op de hoogte gebracht.