"De wijk is al langer vragende partij om de Sint-Jozefkerk te kunnen gebruiken voor andere functies zoals een ontmoetings- of ontspanningsruimte. Graag treden wij in dialoog met onze inwoners en polsen wij naar hun ideeën, voorstellen en suggesties voor een nieuwe invulling. Als geen ander weten de Barakkenaars wat leeft en wat belangrijk is...