Inwoners Barakken bespreken nieuwe invulling Sint-Jozefkerk tijdens participatieavond

In Parochiaal centrum De Kring in Menen was dinsdag 14 mei om 19 uur een belangrijke ontmoeting en vergaderplaats voor de bewoners van de Barakken. Een participatieavond over de Sint-Jozefkerk was de reden van samenkomst. De aanwezigen kregen de kans om concrete ideeën en voorstellen te doen voor een nieuwe invulling van het kerkgebouw.

© NV

“De wijk is al langer vragende partij om de Sint-Jozefkerk te kunnen gebruiken voor andere functies zoals een ontmoetings- of ontspanningsruimte. Graag treden wij in dialoog met onze inwoners en polsen wij naar hun ideeën, voorstellen en suggesties voor een nieuwe invulling. Als geen ander weten de Barakkenaars wat leeft en wat belangrijk is voor de buurt”, legt schepen van Kerkfabrieken Griet Vanryckegem uit.

Het is geen geheim dat het gebruik van de kerken voor erediensten langzaamaan afneemt. “Dankzij een kerkenbeleidsplan zullen we ons buigen over een achttal kerken in Menen”, zegt Jozefien Bernard van Intercommunale Leiedal.

De input van de bewoners en iedereen die zich betrokken voelt met de toekomst van de Sint-Jozefkerk was meer dan welkom en ieder idee werd evenwaardig aanvaard. “Alle ideeën en suggesties van onze inwoners zullen wij vervolgens meenemen in de uitwerking van een specifiek haalbaarheidsonderzoek over een mogelijke nevenbestemming van de Sint-Jozefkerk. Recent besliste de stad om een dergelijk onderzoek voor de kerk te bestellen. Het haalbaarheidsonderzoek helpt ons om concrete en haalbare invullingen te formuleren in relatie tot de bouwtechnische mogelijkheden van het kerkgebouw“, weet Griet.

Het doel is vooral om een andere activiteit of invulling te vinden die in, aan en rond de kerk het licht kan zien. Enkele van de voortvloeiende ideeën deze avond waren onder andere: concerten en optredens, een ontmoetingsruimte, een sportzaal, een tentoonstellingsruimte, een stilteplek, een marktplaats, een bibliotheek, een lesruimte, en nog zo veel meer. “Een eventuele nevenbestemming is nog niet voor meteen, maar dit is alvast een eerste belangrijke stap”, besluit Griet.

(NV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.