Op internaat De Keiwijzer staan de begeleiders in voor de noodopvang van zes internen. Drie internen uit het secundair en drie uit het basisonderwijs. Vorige week moest er een aantal afhaken omwille van ziekte, maar deze mensen zijn ondertussen genezen. In de twee andere Poperingse internaten, het Sint-Stanislasinternaat van het Sint-Janscollege en Internaat Poperinge Ten Bunderen van het VTI en De Ast verblijven geen internen in de noodopvang.
...

Op internaat De Keiwijzer staan de begeleiders in voor de noodopvang van zes internen. Drie internen uit het secundair en drie uit het basisonderwijs. Vorige week moest er een aantal afhaken omwille van ziekte, maar deze mensen zijn ondertussen genezen. In de twee andere Poperingse internaten, het Sint-Stanislasinternaat van het Sint-Janscollege en Internaat Poperinge Ten Bunderen van het VTI en De Ast verblijven geen internen in de noodopvang."Sommige kinderen bevinden zich niet in een thuissituatie waar het vanzelfsprekend is om een hele week 'thuis' te vertoeven. Daarnaast hebben heel wat kinderen nood aan structuur, regelmaat en ondersteuning. Iets wat ze ook in deze periode thuis moeilijk zouden kunnen vinden. Voor sommige ouders uit de zorgsector is het zeker ook een zegen dat het internaat open blijft", zegt Marc Bailliu, beheerder van internaat De Keiwijzer. "Bepaalde kinderen zijn blij dat ze die structuur hebben en wat begeleiding krijgen. Dat biedt hen een houvast Dit is een uitzonderlijke situatie, maar als internaat hebben we de taak en de opdracht om deze kinderen ook nu een thuis te bieden."De helft van de begeleiders moest deze week omwille van ziekte forfait geven. "Gelukkig geen corona, maar dat brengt de werking wel een beetje in de war. Ik contacteerde onze collega's van de andere Poperingse internaten of ze ons wilden bijspringen. Zij waren meteen bereid om een handje toe te steken. Daar zijn wij hen zeer dankbaar voor. Zo kunnen de zieke begeleiders weer voldoende op krachten komen en komt niet alles terecht op de rest van het team. Een mooi staaltje solidariteit in deze moeilijke periode", zegt Marc. De kinderen overnachten op internaat en trekken overdag naar school om daar in de noodopvang te blijven. "Op school eten ze 's middags een picknick die ze 's morgens meekrijgen vanuit het internaat. 's Avonds voorzien we een warme maaltijd. Uiteraard houden we ons aan de veiligheidsmaatregelen. Om te eten zitten we niet allemaal aan dezelfde tafel, maar plaatsen we ons wat uit elkaar. Daarnaast hebben we ook extra aandacht voor onze handhygiëne. Na het eten doen we samen de afwas. Iets wat de internen hier anders niet gewoon zijn. 's Avonds volgen we de schooltaken van de kinderen op, voorzien we activiteiten en ontspanningsmomenten. We zijn wat beperkt in activiteiten, want alles moet op school of op internaat gebeuren. Toch slagen we erin om de internen leuke ontspanningsmomenten te laten beleven", vertelt Marc. De paasvakantie nadert en het schoolbestuur heeft nu al beslist dat het internaat open blijft. "Het internaat zal dus ook in die periode instaan voor de opvang van die kinderen, die dat het meest nodig hebben. We blijven onze verantwoordelijkheid nemen", verzekert de internaatbeheerder." (LBR)