Het oude zwembad, gelegen tussen de Oudenaardsesteenweg en de Schelde in de Spierevallei, sloot in 1953 de deuren. Het stond meer dan zestig jaar leeg. In 2005 kocht de gemeente Spiere-Helkijn de locatie op. Nadat de Vlaamse Overheid het gebouw als beschermd monument erkende en subsidies toewees, werd het gerestaureerd en in 2017 tot cultuursite omgedoopt. De laatste jaren ontbrak het de gemeente echter aan middelen om de site verder uit te ...

Het oude zwembad, gelegen tussen de Oudenaardsesteenweg en de Schelde in de Spierevallei, sloot in 1953 de deuren. Het stond meer dan zestig jaar leeg. In 2005 kocht de gemeente Spiere-Helkijn de locatie op. Nadat de Vlaamse Overheid het gebouw als beschermd monument erkende en subsidies toewees, werd het gerestaureerd en in 2017 tot cultuursite omgedoopt. De laatste jaren ontbrak het de gemeente echter aan middelen om de site verder uit te bouwen. "Toen Leiedal interesse toonde, zagen we dat meteen zitten", vertelt Roger Deldaele (Lijst Burgemeester), schepen van Openbare Werken en Patrimonium in Spiere-Helkijn. "De knoop was snel doorgehakt. Leiedal zal investeren en bood tegelijk de garantie dat de historische site in deze of gene vorm behouden wordt. Zij zullen het onder meer openstellen voor festiviteiten en communies."De beslissing om het zwembad te verkopen kon op unanieme bijval rekenen van de oppositie in de gemeenteraad. "In deze tijden win je weinig met elkaar te bekampen", vindt gemeenteraadslid Matthias Goos (Team+). "Wij stonden meteen achter het voorstel. Enerzijds omdat het onmogelijk was om als kleine gemeente de site efficiënt uit te baten, anderzijds omdat de verkoop aansloot bij onze eis om het zwembad niet in private handen over te laten. Een lokale vereniging als Leiedal past echter perfect in het plaatje. Het enige jammere is het prijskaartje, dat de kosten van de gemeente niet dekt. In die vijftien jaar dat er aan het oude zwembad is gewerkt, is 870.000 euro geïnvesteerd. We 'verliezen' dus zo'n tweehonderdduizend euro aan het project."De aankoop van het zwembad sluit aan bij de heroriëntatiestrategie van de intercommunale Leiedal. Het oude zwembad in Spiere zal wellicht verbonden worden met de 'ommegang' tussen het herbestemmingsproject van Transfo, in Zwevegem, en die van het Vlaspark in Kuurne. Leiedal kocht de industriële site in het Vlaspark in 2018 op. Momenteel analyseren de gemeente, Leiedal en externe architecten de haalbaarheid van de ingediende voorstellen voor die site. Het uiteindelijke doel is om deze te heroriënteren rond cultuur, erfgoed, toerisme en natuurlandschap. Details over de plannen met het oude zwembad in Spiere zijn echter nog niet bekend.