Inspecteurs zien bij bijna helft van werkgevers corona-overtredingen op werkvloer

Bij bijna de helft van de gecontroleerde werkgevers zijn sinds de eerste lockdown van 13 maart één of meerdere inbreuken op de coronaregels vastgesteld. Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) maakte de cijfers vandaag bekend op een persconferentie.

© belga

Een duizendtal inspecteurs van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) controleert sinds 13 maart of bedrijven de beperkende maatregelen en hygiënevoorschriften volgen die sinds dat moment van kracht zijn. In totaal werden sindsdien 17.633 inspecties uitgevoerd en bij 8.170 werkgevers konden ze één of meerdere inbreuken vaststellen. Ongeveer 3.500 bedrijven kregen een waarschuwing, terwijl er ter plekke 92 sluitingen plaatsvonden en 31 processen-verbaal werden opgesteld die naar het arbeidsauditoraat gaan.

De werkgevers stuurden al bijna 3.800 informatievragen. De nodige informatie, zoals bijvoorbeeld een checklist voor een gepast coronabeleid, is terug te vinden op de website werk.belgie.be.

“We merken in deze tweede golf dat er nog te vaak inbreuken zijn op het respecteren van de anderhalve meter afstand of de hygiëne in gedeelde ruimtes zoals een keuken of een refter”, vertelt Lorenz Soetens, inspecteur voor het toezicht op het welzijn op het werk.

Zware inbreuk

Bij de meeste inbreuken wordt gevraagd om ze onmiddellijk te verhelpen, terwijl op andere verbeterpunten een termijn wordt geplakt. Het kan soms gaan om kleine zaken, zoals het plaatsen van handgels of het verplaatsen van een bureau. Maar het niet naleven van de afstandsregels is wel een zware inbreuk.

Op 16 oktober besliste het Overlegcomité dat telewerk opnieuw de norm is. Van thuis uit werken is dus verplicht indien mogelijk, maar voor de werknemers die wel nog op de werkvloer moeten zijn, gelden uiteraard strikte hygiënische normen en veiligheidsmaatregelen. Die controles voeren de inspecteurs op dit moment uit. Ongeacht de epidemiologische situatie worden er sinds 13 maart constant controles uitgevoerd. Al zal niet elk bedrijf kunnen gecontroleerd worden.

“We kunnen niet iedereen controleren, want er zijn in België meer dan 400.000 bedrijven in totaal. Onze inspecteurs voeren controles uit via een risicoanalyse en klachten die ontvangen worden van medewerkers en bedrijven. We vragen ook aan externe diensten voor welzijn op het werk dat ze inbreuken meedelen als ze die zien”, legt Geert De Poorter, voorzitter van het Directiecomité van de FOD WASO, uit.

Arbeidsauditoraat

Een inbreuk betekent niet meteen een geldboete voor een bedrijf dat in overtreding is. Tot dusver werd er al in 31 gevallen een proces-verbaal opgesteld dat wordt doorgestuurd naar arbeidsauditoraat. Die kan bepaalde straffen, zoals boetes, opleggen. Indien het auditoraat beslist om niet te vervolgen kan er via de diensten van de FOD WASO een geldboete opgelegd worden.

“Het objectief is niet om boetes te noteren, maar wel om ervoor te zorgen dat de maatregelen worden gevolgd en de werknemers die toch naar het werk moeten optimaal beschermd zijn”, besluit Dermagne.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.