De gemeente Oostkamp wil sterk inzetten op een warme buurtwerking, ook in straten en buurten waar het minder evident is om samen te komen, bijvoorbeeld langs drukkere wegen of waar een centraal plein ontbreekt. Een gevelbank biedt de ideale oplossing. Het zal een plek worden voor je deur waar je een koffie drinkt of een praatje met je buren maakt. Je beslist zelf wannee...

De gemeente Oostkamp wil sterk inzetten op een warme buurtwerking, ook in straten en buurten waar het minder evident is om samen te komen, bijvoorbeeld langs drukkere wegen of waar een centraal plein ontbreekt. Een gevelbank biedt de ideale oplossing. Het zal een plek worden voor je deur waar je een koffie drinkt of een praatje met je buren maakt. Je beslist zelf wanneer je de bank aan je gevel hangt en voor hoelang. Hierdoor heb je niet de problemen van een permanente bank met eventueel een moeilijke vrije doorgang op het voetpad en mogelijk nachtlawaai. De visie van de gevelbanken kadert binnen het herstelplan KERNgezond 8020, waarbij het de bedoeling is de openbare ruimte maximaal te benutten en mensen buiten samen te brengen: een praatje maken op de stoep of het wachten aangenaam maken bij lokale handelaars. Dicht bij elkaar zitten is tot op vandaag geen optie, maar de banken zijn 1,5 meter breed en dus coronaproof voor twee personen. Het kan een rustplekje zijn voor iemand die minder mobiel is en een reden om toch een wandeling te maken in de buitenlucht, wat in deze coronatijden belangrijk is.Het principe van een gevelbank is simpel. Je installeert twee ophangelementen aan je gevel en hierop leg je de gevelplank. Wanneer de bank niet uitstaat, kunnen de ophangelementen dienstdoen als anker voor je fietsslot. Zowel een particulier als lokale handelaar kan een gevelbank aankopen. Je doet hiervoor een aanvraag via warmegemeente@oostkamp.be. De kostprijs bedraagt per bank 150 euro, inclusief ophangsysteem, exclusief plaatsing. De gemeente Oostkamp voorziet zelf de plaatsing en neemt de kosten op zich als de aanvraag gedaan is voor eind december 2020. De plaatsing gebeurt door sociale werkplaats Sesam. Om een vlotte doorgang te blijven garanderen op het voetpad, onderteken je als aanvrager het charter 'Gastvrij voetpad'.(GST)