De werken werden toegewezen aan de Artes Group. "Die bracht het laagste bod (10,27 miljoen euro) uit", zegt schepen van Openbare Gebouwen en Patrimonium Jurgen Content (SP.A). De subsidieerbare werken zijn geraamd op 8,35 miljoen en worden voor tachtig procent gedragen. De Vlaamse overheid draagt zo 6,1 miljoen euro bij, de stad betaalt de rest - nog een slordige 4 miljoen euro - uit eigen zak. Niet-subsidieerbare werken zijn bijvoorbeeld de herstelwerken die nodig zijn aan de rotonde.
...

De werken werden toegewezen aan de Artes Group. "Die bracht het laagste bod (10,27 miljoen euro) uit", zegt schepen van Openbare Gebouwen en Patrimonium Jurgen Content (SP.A). De subsidieerbare werken zijn geraamd op 8,35 miljoen en worden voor tachtig procent gedragen. De Vlaamse overheid draagt zo 6,1 miljoen euro bij, de stad betaalt de rest - nog een slordige 4 miljoen euro - uit eigen zak. Niet-subsidieerbare werken zijn bijvoorbeeld de herstelwerken die nodig zijn aan de rotonde. De premie van 6,1 miljoen euro die Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) voor de restauratie uittrok, dient om terug te keren naar het oorspronkelijke uitzicht van de pier. "De huidige, betonnen pier in art deco is een ontwerp van Jules Soete uit de jaren dertig. Het is naar dat ontwerp - de stijl en uitvoering van toen - dat er nu wordt teruggegrepen", licht Content toe. Zo waren in het originele ontwerp de betonnen kolommen onder de wandelweg een stuk slanker. "Dat komt doordat ze met de jaren zijn gaan rotten en er verschillende keren een extra laag beton op werd aangebracht. Bij de reconstructie keren we terug naar de oorspronkelijke diameter van de kolommen, waardoor het geheel een stuk eleganter zal ogen. De pier wordt opnieuw dé locatie voor trouwfoto's."Na de werken zal er opnieuw een volledige doorgang zijn onder de pier. Bij elke storm waaien nu tonnen stuifzand op de wandelweg. "Na de werken zal dat zand weer weg kunnen onder de pier, waardoor die zandophopingen voorgoed tot het verleden zullen behoren", aldus Content. Het gaat om ingrijpende werken: langs de volledige pier - ook het kopgebouw - komt een dubbele dam die de hele site moet droogleggen. Op die 'kofferdam' - een constructie van aaneensluitende stalen damwanden - wordt zelfs een asfaltweg aangelegd. De westkant wordt voorbehouden voor fietsers en voetgangers, de oostkant voor gemotoriseerd verkeer. "De kofferdam moet aan de oostkant als tijdelijke toegang dienen voor de hulpdiensten en toeleveranciers in functie van de uitbating van de pier, die te allen tijde open kan blijven. De aanleg van die kofferdam alleen is eigenlijk al goed voor de helft van het totale kostenplaatje", zegt Content. Dat wordt dan ook een enorme logistieke klus."De volledige omtrek van de pier, dus vanaf de rotonde tot aan de kop en terug, bedraagt ongeveer 750 meter. De kofferdam bestaat uit een dubbele wandconstructie, in totaal zijn er dus anderhalve kilometer van die stalen damplaten voor nodig. Links naast de pier ligt ook een golfbreker die misschien een stukje zal moeten afgebroken worden."De opbouw van de kofferdam start in de tweede helft van oktober. Voor de omwonenden wordt het een paar maanden op de tanden bijten: het trillen van die damplaten zal heel wat geluidshinder veroorzaken. "Maar het zal ook een spectaculair uitzicht zijn. We willen van de nood een deugd maken en voorbijgangers de mogelijkheid geven om, langs de westkant van de Pier, de werken van dichtbij gade te slaan." De kofferdam wordt daartoe voorzien van balustrades. "Gezien vanop het strand zal die kofferdam een muur van vijf, zes meter hoog zijn; op dijkniveau zal ze slechts op borsthoogte komen. Zo zullen de werken aan de wandelweg te volgen zijn als een attractie. De gietijzeren schroeven, die nog steeds als fundering dienen, zullen tijdens de werken bijvoorbeeld ook een stukje zichtbaar zijn", aldus nog schepen Content.De werken zullen in totaal ruim drie jaar duren. In de zomermaanden wordt er ook doorgewerkt. Omdat ze het openbaar belang dienen, zijn de werken niet onderhevig aan de bouwstop", besluit Content.