De sportraad komt iedere tweede dinsdag van de maand samen om nieuwe initiatieven te bespreken en voorbije activiteiten te evalueren. Vergaderingen worden door de sportfunctionaris voorgezeten. Er zetelen 60 sportclubs in de raad en in het bestuur zijn er afgevaardigden van twaalf sportclubs.
...