Ingelmunster wil corona-compensatieplan lanceren

© belga
Philippe Verhaest

Om de zware schade van de coronacrsis wat te verzachten, werkt het gemeentebestuur van Ingelmunster een eigen compensatieplan uit. Een nog op te richten werkgroep zal de verdeling van de middelen bepalen.

De financiële dienst houdt alle kosten bij die direct aan de coronacrisis te linken zijn. “Het gaat onder andere over de aankoop van mondmaskers of vloerstickers voor de handelaars, maar ook om de niet-geïnde terrasbelastingen of de terugbetaling van de kampen tijdens de paasvakantie”, verduidelijkt burgemeester Kurt Windels.

“Daarnaast zijn er eveneens uitgaven die geschrapt zijn door bijvoorbeeld de annulering van de 11 juli-viering. Uiteraard biedt de gemeente ook logistieke en administratieve steun. Een ruime poule vrijwilligers ondersteunt de interne diensten.”

Vier categorieën

Naast de tegemoetkomingen wil het gemeentebestuur een extra bedrag in de begroting voorzien onder de vorm van een compensatiefonds. “Het is de bedoeling om het bedrag over een viertal categorieën te verdelen. In de eerste plaats krijgt het bijzonder comité van de sociale dienst de voogdij over een deel van het bedrag. De maatschappelijk assistenten van het OCMW bereiden de individuele dossiers voor, de raad beslist over de mate van toekenning. Op die manier heeft het bijzonder comité extra middelen ter beschikking voor die mensen die het moeilijk hebben.”

Een tweede categorie is de steun aan de socioculturele verenigingen en organisaties. “Het mag niet dat corona het voorbestaan van ons sociaal weefsel bedreigt. De toewijzing gebeurt met inspraak van onder andere de jeugd-, senioren-, sport- en cultuurraad.”

Over partijgrenzen heen

Een derde deel van de middelen gaat naar de dienst vrije tijd. “Zij werken een gevarieerd zomerprogramma, nu we de zomer grotendeels in eigen gemeente zullen doorbrengen.” Ten slotte wil het bestuur, naast logistieke, ook financiële ondersteuning geven aan het onderwijs, de opvangsector en ouders die opvang nog hadden.

“Volgende maand starten we een overleg met de verschillende politieke partijen uit onze gemeente. Dit compensatieplan gaat niet over de realisatie van politieke ideeën, maar over directe hulp aan onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Het is belangrijk dat iedereen zich kan vinden in deze visie”, besluit burgemeester Kurt Windels.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.