Het bestuur heeft in samenspraak met de zes Ingelmunsterse scholen een plan uitgewerkt om de heropstart vlot te laten verlopen. "We zijn zeer verheugd over de professionele aanpak van de verschillende directies", zegt schepen van Onderwijs Martine Verhamme die het interscolair overleg voorzit. "Iedere school heeft op basis van zijn specifieke eigenschappen een volledig werkplan uitgeschreven."
...

Het bestuur heeft in samenspraak met de zes Ingelmunsterse scholen een plan uitgewerkt om de heropstart vlot te laten verlopen. "We zijn zeer verheugd over de professionele aanpak van de verschillende directies", zegt schepen van Onderwijs Martine Verhamme die het interscolair overleg voorzit. "Iedere school heeft op basis van zijn specifieke eigenschappen een volledig werkplan uitgeschreven.""Hierbij kunnen ze uiteraard rekenen op onze logistieke ondersteuning en de gemeentelijke gebouwen staan indien nodig eveneens ter beschikking. Aan alle leerkrachten en medewerkers van de scholen geven we drie herbruikbare mondmaskers. De scholen krijgen ook vloerstickers die oproepen om de social distancy te bewaren."Maar er is ook aan de ouders gedacht. Wie een attest van de werkgever heeft, kan gebruik maken van de opvang in school buiten de reguliere uren. In normale tijden is hier een factuur aan verbonden, ten laste van de ouders. "We willen de werkende mensen een steuntje geven en hebben beslist om de kosten die verbonden zijn aan die buitenschoolse opvang terug te betalen. Wat betreft de Ingelmunsterse scholen gaat de factuur rechtstreeks naar de gemeente. Wij fungeren dus als derdebetaler, ouders hoeven niets te doen.""Mensen die gebruik maken van een private buitenschoolse opvang mogen hun factuur binnen brengen en krijgen die terugbetaald. Dit geldt ook voor Ingelmunsternaren die gebruik maken van een opvang buiten onze gemeente", verduidelijkt de schepen. Belangrijk om mee te geven: de opvang is er voor de mensen die er echt nood aan hebben. Dit wordt ook duidelijk door de Vlaamse overheid aangegeven. De compensatie geldt voor de periode van de paasvakantie tot het einde van het schooljaar en past in het globale plan dat de gemeente uitwerkt naar aanleiding van de coronacrisis.Wie gebruikmaakt van een private buitenschoolse opvang of een opvang buiten Ingelmunster mag de facturen bezorgen aan het gemeentebestuur. Maak hiervoor een afspraak met het onthaal in het gemeentehuis via 051 33 74 00 of stuur je factuur door naar financien@ingelmunster.be. (PADI)