Infrastructuur voor sport en cultuur mogelijk op domein van oude Torhoutse meubelfabriek

Johan Sabbe

De herbestemming van de site Thor tussen de Industrielaan, de Bruggestraat en de Noordlaan in Torhout zal zo goed als zeker niet vóór de gemeenteraadsverkiezingen rond zijn, maar het wordt wél almaar duidelijker welke richting de plannen kunnen uitgaan. Tot nu toe ging iedereen ervan uit dat het enkel een zone voor handel en wonen zou worden, maar recent vindt het stadsbestuur dat er ook ruimte voor ‘openbaar nut’ mogelijk moet zijn.

Waarnemende burgemeester Kristof Audenaert – en met hem ook titelvoerende burgemeester Hilde Crevits en het hele schepencollege – wil zich niet vastpinnen op welke infrastructuur voor openbaar nut er eventueel gerealiseerd zou kunnen worden. Een nieuw zwembad? Sportterreinen? Een jeugdcomplex ter vervanging van Sperregem? Culturele accommodatie? Een nieuwe Kunstacademie? “Ik kan en zal geen concrete zaken opnoemen”, aldus Kristof.

“Maar zeker is de strategische ligging van de site Thor vlakbij de stedelijke sportaccommodatie en de scholen. En ook zeker is dat we vanuit de stad nog flink wat behoeften hebben op het vlak van onder andere sport en cultuur. En dus sluiten we niet langer uit dat er minder handel en wonen zouden komen ten voordele van wat we met een globale term openbaar nut noemen.”

Geen belastende industrie

De meubelfabriek Thor, met Koen Bosschem als laatste zaakvoerder, was ooit een belangrijke werkgever in Torhout. Op het hoogtepunt van de bedrijvigheid werkten er 130 mensen. Maar zo’n tien jaar geleden sloeg de economische crisis toe en geleidelijk aan zakte het aantal arbeiders en bedienden tot nog amper een handvol. De ultieme verhuizing van een groot deel van de productie naar de meubelfabriek Mintjens in Westmalle kon het tij niet doen keren en eind 2014 werd Thor failliet verklaard. De bedrijfsgebouwen bleven echter eigendom van de vennootschap Thorimmo van de familie Bosschem. Die staan op een domein van in totaal 2,8 hectare.

“Een zone met winkels, huizen en gebouwen voor openbaar nut is ons genegen”

“Het spreekt voor zich dat de locatie heel wat perspectieven opent voor onze stad”, aldus burgemeester Kristof Audenaert. “Er is al een tijdje een studie aan de gang om een mogelijke nieuwe bestemming te bepalen. Eigenlijk gaat het om een nog grotere zone, want ook de gebouwen van het vroegere bedrijf Tormeco langs de Industrielaan, waar zich nu De Kringwinkel bevindt, worden bij die studie betrokken. Vast staat dat er geen milieubelastende industrie zal komen. Er zijn trouwens geen bedrijven geïnteresseerd om zich daar te vestigen.”

Mobiliteit is het knelpunt

Wat kan er in die zone dan wél gerealiseerd worden? Kristof Audenaert: “Het studiebureau schoof tot nu toe drie modellen naar voor met telkens een mix van handel en wonen. Een eerste model heeft het over een verhouding van 30% wonen en 70% handel, een tweede over 55% wonen en 45% handel en een derde over 70% wonen en 30% handel. Ondertussen is het milieu-effectrapport af, het zogenoemde MER, en dat werd vorige vrijdag door alle betrokken instanties besproken.”

“Uit het MER blijkt één groot knelpunt, met name de mobiliteit in de directe omgeving, met het drukke kruispunt van de Noordlaan en de Industrielaan centraal. Op dat kruispunt zijn op termijn verkeerslichten voorzien, maar mochten we voor de verhouding 30% wonen en 70% handel kiezen, dan zouden er volgens het MER problemen op het kruispunt ontstaan. En dus lijkt de helft handel het maximum haalbare te worden. Vlaams minister van Economie Muyters benadrukt trouwens dat we op de eerste plaats met de mobiliteit rekening moeten houden. Komt daarbij dat we het handelsapparaat in de stadskern niet in de problemen willen brengen door een toevloed aan grote winkels op de site Thor toe te laten. Bestaande winkelketens, zoals Kruidvat, zouden we in geen geval vanuit het stadscentrum naar de site Thor willen zien verhuizen.”

Grote kans dat er op het domein van de oude meubelfabriek dus minder handel gedreven zal worden dan aanvankelijk voorzien. En zo is recent het idee bij het stadsbestuur gerezen om, naast handel en wonen, een derde poot op de site te ontwikkelen: infrastructuur voor openbaar nut. Wat de stedelijke sportraad als hemelse muziek in de oren moet klinken, want die heeft nog maar pas een ambitieus toekomstplan gelanceerd met de bouw van een nieuwe sporthal op het domein Thor. Al relativeert de burgemeester meteen dat plan.

“Een bijkomende sporthal is zeker niet het eerste waaraan we denken”, zegt hij. “Ik herhaal dat we ons voorlopig nergens op willen vastpinnen, maar de gedachte om een gemengde zone te maken met winkels, huizen en gebouwen voor openbaar nut is ons genegen. We kunnen er niet omheen dat de sportaccommodatie en de scholen nu eenmaal dichtbij zijn, wat van de site Thor een strategische locatie maakt.”

N-VA betreurt minder handel

Ook de Torhoutse N-VA-afdeling heeft de conclusies van het MER vernomen en het gevolg om de mogelijke piste van 70% handel en 30% wonen te laten varen. En dat maakt N-VA-voorzitter en -verkiezingskopstuk Eva Maes allerminst blij.

“Dit is alweer een gemiste kans om een deftig winkelaanbod te realiseren op een optimale locatie”, zegt ze. “Al van bij het begin van de lopende legislatuur zijn we met de Torhoutse N-VA vragende partij voor een geschikte plaats om grootschalige kleinhandel in te planten. We zijn ervan overtuigd dat de komst van een aantal grote winkelketens kernversterkend zal werken. Hoe meer winkels we naar onze stad halen, hoe meer consumenten de weg naar Torhout zullen vinden. Dit zowel voor dagelijkse aankopen, als voor het funshoppen tijdens een leuke namiddag.”

Eva Maes (N-VA):
Eva Maes (N-VA): “Alweer een gemiste kans voor grootschalige kleinhandel.”© Foto JS

“Vandaar dat we aanvankelijk heel tevreden waren met de voorziene bestemmingswijziging voor de site Thor. De voormalige meubelfabriek zou een nieuwe, multifunctionele invulling krijgen, waar vooral plaats zou zijn voor de genoemde grootschalige kleinhandel. Zo zouden warenhuizen, die nu op het vlak van ontsluiting slecht gelegen zijn, misschien een plaats kunnen bemachtigen op het domein van bijna drie hectare.”

“Onze vreugde was evenwel snel bekoeld toen we recent het milieu-effectrapport in handen kregen. Dat MER geeft aan wat de gevolgen zouden zijn op het vlak van waterhuishouding, geluid en mobiliteit. Op dat laatste vlak wringt het schoentje. Veel handel op de site Thor zou voor grote problemen zorgen rond mobiliteit, niettegenstaande de heraanleg van de Noordlaan en het plaatsen van verkeerslichten op het kruispunt met de Industrielaan. Waardoor de stad maar maximum de helft handel in die zone wil toelaten. Dat is voor de lokale economie alweer een gemiste kans!”

“Eerder deugde de grond in de Rijselstraat al niet voor grootschalige kleinhandel en dienden de percelen in de Noordlaan voor het ziekenhuis bestemd te worden. Plus: het woonlint in de Bruggestraat dat aan de ambachtelijke zone grenst, moet woonzone blijven. Conclusie: ondernemerschap, handel en lokale economie blijven de zwakke punten van het huidige stadsbestuur.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.