"We zijn een kleine stad met een warm hart. Mag ik jullie vragen geen vooroordelen te hebben en dat jullie jullie verder niet laten beïnvloeden door mensen die een andere mening hebben."
...

"We zijn een kleine stad met een warm hart. Mag ik jullie vragen geen vooroordelen te hebben en dat jullie jullie verder niet laten beïnvloeden door mensen die een andere mening hebben."De Mesense burgemeester duidde daarmee op de aanwezigheid van de actievoerders van Voorpost. Zij stonden aan de ingang van Peace Village met spandoeken en een megafoon om hun ongenoegen te uiten. De politie, aanwezig met drie combi's, ging over tot een identiteitscontrole. Daarna weerklonk het lied 'Vrolijke Vrienden' door de megafoon van de leden van Voorpost. "We worden hier door de politie behandeld alsof we naar hier gekomen zijn met slechte bedoelingen, maar die hebben we niet." Eenmaal de infovergadering startte, verliet Voorpost de gebouwen.In 2016 werden al eens asielzoekers opgevangen en dat verliep toen zonder problemen. In tegenstelling tot vier jaar geleden zal er nu wat meer kleur in de groep van voornamelijk alleenstaande mannen zitten. "Er zullen personen zijn uit Afghanistan en Syrië, maar evenzeer uit Afrikaanse als Zuid-Amerikaanse landen," aldus Rode Kruis-Vlaanderen. De asielzoekers kunnen ook nu Peace Village vrij verlaten tussen 6 en 24 uur. Burgemeester Evrard zal alvast zelf instaan voor een aantal activiteiten. "Hier werd in december 1914 gevoetbald. Welnu dit kan ook nu gebeuren. De mensen spreken dan wel dezelfde taal niet, maar de taal van het voetbal is universeel." Aan één van de oorlogsmonumenten in de stad overweegt de burgemeester ook om een Last Post te houden. "Ik kreeg de opdracht van minister Deblock om de mensen hier op te vangen. Dit is voor mij geen verplichting, maar een plicht. "Het Rode Kruis beseft dat de opening van zo'n tijdelijk centrum impact heeft op de nabije omgeving. "We houden er dan ook aan om met jullie een transparante communicatie te voeren. We zijn ten allen tijde bereikbaar en bereid tot overleg." Wie zich als vrijwilliger ten dienste wil stellen van de asielzoekers door bijvoorbeeld een activiteit te leiden of te organiseren, kan zich melden in Peace Village.(MD)