De nieuwe westelijke strekdam die in Blankenberge gebouwd zal worden, moet de verzandingsproblematiek in de jachthaven tegengaan. Tijdens een studie naar hoe de strekdam er moest uitzien, werden verschillende scenario's onderzocht. Bij afweging van de kosten en de baten is rekening gehouden met verschillende ruimtelijke elem...