"Wat er precies mee gedaan zal worden, is nog niet beslist", verduidelijkt cultuurfunctionaris Freek Depraetere. Wat we wel al weten is dat het een ontmoetingsplek wordt met ruimte voor evenementen, sport en spel. Het wordt een groene centrumplek die een veilige en autoluwe verbinding vormt tussen het gemeentehuis enerzijds en het ontmoetingscentrum en de bib anderzijds. In afwachting van de definitieve herbestemming zal de kazerne minstens anderhalf jaar leeg staan. In die periode worden de krijtlijnen voor de nieuwe invulling voort uitgezet. Dat biedt een unieke kans om te experimenteren op deze bijzondere locatie. Na overleg met Leiedal kwam een kader tot...

"Wat er precies mee gedaan zal worden, is nog niet beslist", verduidelijkt cultuurfunctionaris Freek Depraetere. Wat we wel al weten is dat het een ontmoetingsplek wordt met ruimte voor evenementen, sport en spel. Het wordt een groene centrumplek die een veilige en autoluwe verbinding vormt tussen het gemeentehuis enerzijds en het ontmoetingscentrum en de bib anderzijds. In afwachting van de definitieve herbestemming zal de kazerne minstens anderhalf jaar leeg staan. In die periode worden de krijtlijnen voor de nieuwe invulling voort uitgezet. Dat biedt een unieke kans om te experimenteren op deze bijzondere locatie. Na overleg met Leiedal kwam een kader tot stand waarmee een tijdelijke invulling van de kazerne mogelijk wordt gemaakt.""Door de brandweersite tijdelijk in te vullen met verschillende activiteiten, wil de gemeente vermijden dat deze unieke centrumplek verwaarloosd blijft tijdens de periode van leegstand. Op die manier willen we een meerwaarde creëren voor de buurt, de gemeente, de verdere ontwikkeling van de site en de kernfunctie van het gemeentecentrum. De specifieke doelstelling van de tijdelijke invulling bestaat uit verschillende aspecten.""Vooreerst moeten de tijdelijke activiteiten die plaatsvinden in en rond de brandweersite een voorbereiding zijn op de nieuwe, definitieve herbestemming en de functies die deze locatie in de toekomst zal vervullen: ontmoeting, recreatie en evenementen. Vervolgens wil de gemeente Deerlijk met deze tijdelijke invulling een veilige en open ruimte creëren waar experiment mogelijk is. We willen starters volop kansen geven en hun ideeën laten aftoetsen bij het grote publiek, zonder daarvoor een zwaar of langdurig engagement te moeten opnemen. Deze start-ups of experimenten kunnen zowel creatief, sportief, culinair als cultureel geïnspireerd zijn.""Ten slotte wil de gemeente ontmoeting creëren op grote of kleine schaal. We willen mensen stimuleren om buiten te komen, te proeven van het vrijetijdsaanbod en te ontdekken wat zich allemaal afspeelt in en rond de kazerne. We willen ontmoeting stimuleren tussen mensen uit verschillende leefsituaties en hen aanzetten tot een waardevolle vrijetijdsbesteding in onze veelzijdige gemeente."De Kazerne omvat verschillende gebouwen en ruimtes, die volledig of gedeeltelijk, eenmalig of voor een langere periode, gebruikt kunnen worden voor allerhande activiteiten: de grote en kleine loods, de kantine, het middenplein, het Leon Defraeyeplein... "De gemeente wil het gebruik van de brandweersite zo laagdrempelig mogelijk houden en zo veel mogelijk creatievelingen de kans geven om er iets te organiseren of faciliteren. Er moet wel aan verscheidene voorwaarden voldaan worden. Zo kunnen er geen activiteiten met een zuiver commercieel doel georganiseerd worden. Omdat we de buurt niet willen overbelasten, kunnen er geen fuiven plaatsvinden. Optredens wel.""Om daarover wat meer duidelijkheid te scheppen, wordt er op vrijdag 13 maart vanaf 19 uur een infomoment georganiseerd. Na de uitleg over de voorwaarden en modaliteiten is er een gratis optreden van Het Onderspit. De band van zanger Jan Cappelle - broer van - brengt in het West-Vlaams liedjes over de gewoonten van het leven, het fysieke verval en mentale muizenissen." (Rik Devos)