Watersnelweg en Fietssnelweg

De aanleiding van de Leiewerken is bekend: de verbinding van de Schelde met de Seine moet toelaten dat schepen tot 4.500 ton hun vracht over die waterweg van Antwerpen naar Parijs kunnen brengen. Dat is het equivalent van 220 vrachtwagens, dus investeert De Vlaamse Waterweg aanzienlijk in de aanpassing van de Leie. Voor Menen zal die investering oplopen tot 25 miljoen euro. Er komt niet alleen een nieuwe brug omdat die in de Rijselstraat te laag is, ook de bocht moet worden rechtgetrokken zodat de grotere en langere schepen vlot kunnen passeren.
...

De aanleiding van de Leiewerken is bekend: de verbinding van de Schelde met de Seine moet toelaten dat schepen tot 4.500 ton hun vracht over die waterweg van Antwerpen naar Parijs kunnen brengen. Dat is het equivalent van 220 vrachtwagens, dus investeert De Vlaamse Waterweg aanzienlijk in de aanpassing van de Leie. Voor Menen zal die investering oplopen tot 25 miljoen euro. Er komt niet alleen een nieuwe brug omdat die in de Rijselstraat te laag is, ook de bocht moet worden rechtgetrokken zodat de grotere en langere schepen vlot kunnen passeren.De onteigeningen die daarmee gepaard gaan, zijn ondertussen een bekend verhaal. "Maar daar stopt het niet", zegt Hélène Vermeulen, communicatieverantwoordelijke van De Vlaamse Waterweg die de waterwegen beheert. "We bouwen ook een fietsersbrug die een onderdeel zal vormen van de fietssnelweg Komen-Deinze. En rond de Leie komt er stadsvernieuwing. De werken zullen een zegen zijn voor de mobiliteit en de leefomgeving in de stad."Op de infomarkt werd woensdag het voorontwerp van de nieuwe brug voorgesteld. Die komt naast de oude brug, aan de zijde richting Wervik. De brug zal 61 meter lang zijn met een aanloophelling van 4 procent. Dat maakt ze ook vlot toegankelijk voor fietsers. Die hebben trouwens de keuze, want even verderop richting Wevelgem komt de fietsers- en voetgangersbrug. 62 meter lang verbindt ze de Grondwetstraat met de overzijde. "We beginnen trouwens met de bouw van de fietsersbrug", aldus Hélène Vermeulen. Die werken zullen reeds eind 2020 starten.Het spreekt vanzelf dat ook de omgeving wordt aangepakt. De eerste merkbare tekenen van de Leiewerken zullen de sloopwerken zijn die midden 2020 starten. De eerste stap is de bouw van de nieuwe kaaimuren op rechteroever, de kant van de Barakken. Daar komt ook open ruimte met groen en brede wandelpaden. Hoe dat precies zal ingevuld worden, dient nog in overleg met stad Menen bepaald te worden.Begin 2022 wordt dan een aanvang genomen met de bouw van de brug in de Rijselstraat. Het jaar daarna, in 2023, zijn de kaaimuren op linkeroever aan de beurt. Begin 2024 zou de nieuwe brug in gebruik worden genomen, waarna de oude brug wordt afgebroken. Ten slotte wordt het publiek domein verder afgewerkt. Een heel strakke planning, het minste oponthoud kan roet in het eten gooien. Denken we maar aan de ongetwijfeld rijke archeologische rijkdom die daar in de grond steekt.De invulling van de publieke ruimtes op de oevers van de Leie ligt nog niet vast, dat gebeurt in samenspraak met de stad Menen. De oevers zullen op bepaalde plaatsen relatief hoog zijn, daarvoor zijn de waterschommelingen op sommige plaatsen te hoog en moet er een kaaimuur gebouwd worden. Er komen ook verlaagde stukken die te vergelijken zijn met die in Kortrijk, waar je haast op het niveau van het water kan wandelen. Daarnaast zijn er nog een aantal braakliggende terreinen. Op de infomarkt mochten de aanwezigen aanprikken welke invulling zij hier willen aan geven. Ideeën genoeg: een boerenmarkt, een mountainbike oefenterrein, een kruidentuin/pluktuin, een speeltuin,... Vooral populair was het idee van een zomercafé in combinatie met een pop-up ontmoetingsplek.Een aparte stand op de infomarkt maakte duidelijk waar het Barakkenpark komt. Op het terrein tussen de Leie en de hoeve Haute Sense. Wie de fietsbrug richting Barakken neemt, rijdt er zo naar toe.De bezoekers van de infomarkt waren enthousiast over het geheel, zo ook Lucien Callens die onlangs zijn woning aan de Oostkaai diende te verlaten. "Jammer dat we weg moesten, maar het zal heel mooi worden", vindt hij. "We vonden een nieuwe stek in de Poststraat, in appartementen van het OCMW. Nu zal ik kunnen gaan wandelen op de plaats waar vroeger mijn woning stond."De infomarkt leert ons ook dat het een werk van lange duur zal zijn. Vooraleer de werken in het centrum kunnen starten, moeten alle panden gesloopt worden. Dat staat gepland voor medio 2020, de Leiewerken zelf starten ten vroegste midden 2021. Dat betekent nog bijlange niet dat er mastodonten van boten door het stadscentrum zullen varen. Daarvoor moeten er elders nog heel wat werken worden uitgevoerd en zal er dus nog veel water door de Leie vloeien vooraleer we zover zijn. (SLW)