Industrieterrein Kampveld beter beschermd tegen rampen

(foto GST)
Redactie KW

Een nieuwe dijk, een verhoogde toegangsweg en een gescheiden rioolstelsel voor afval- en regenwater moeten ervoor zorgen dat het industrieterrein Kampveld in de toekomst niet meer af te rekenen krijgt met waterschade. Donderdag 30 september werd dit alles officieel geopend in aanwezigheid van de gemeente, de Vlaamse Milieumaatschappij, Aquafin, de buurtbewoners en bedrijfsleiders.

Het bedrijventerrein Kampveld kende de voorbije jaren regelmatig wateroverlast. Zo veroorzaakte een overstroming tijdens de zomer van 2014 heel wat schade aan de bedrijven. Ook in 2011 en 2012 had het terrein te kampen met wateroverlast. Om het probleem grondig aan te pakken tekenden de gemeente Oostkamp, de VMM en Aquafin een totaalplan voor de bescherming van het bedrijventerrein uit met als zeer aanwezig item een nieuwe, anderhalve kilometer lange dijk, dicht bij de te beschermen bedrijfsgebouwen. Zo neemt de dijk zo min mogelijk plaats in de vallei van de Hertsbergebeek in en blijft de ruimte in het valleigebied maximaal behouden voor waterberging. De dijk is voor een groot deel gerealiseerd op de percelen van de aanpalende bedrijven. De verhoogde Kampveldstraat verzekert daarnaast tijdens een overstroming ook de toegang tot het bedrijventerrein. Deze weg werd in het verleden al regelmatig afgesloten omwille van wateroverlast.

Rioolsysteem

Naast de aanleg van de dijk en verhoging van de Kampveldstraat werd ook geïnvesteerd in een gescheiden rioleringsstelsel. Het regenwater wordt voortaan via een bestaande gracht langs de binnenzijde van de dijk afgevoerd. Die gracht werd daarvoor uitgediept en aangepast. Zo kan ze maximaal water bufferen, infiltreren en afvoeren. Door de scheiding van regenwater en afvalwater zal in de toekomst de riolering minder vaak overstorten en kan de waterkwaliteit van de Hertsbergebeek verder verbeteren.

Naast de aanleg van de dijk werd ook geïnvesteerd in een gescheiden rioleringsstelsel

Totaalbedrag van de werken bedraagt 1.801.559,89 euro, waarvan de gemeente Oostkamp 1.429.089,83 euro voor haar rekening neemt. Aandeel van de VMM bedraagt 372.470,06 euro. De Vlaamse Milieumaatschappij plant nog extra maatregelen om de capaciteit om water te bergen in de valleigebieden van de Rivierbeek en Hertsbergebeek te behouden en waar mogelijk ook te herstellen. Zo wil de VMM aan de Moerbrugsestraat en de spoorweg naast de warandeputten in de nabije toekomst een gecontroleerd overstromingsgebied aanleggen. Dit is belangrijk om de veiligheid te verhogen, zeker gezien de toenemende kans op periodes met neerslag ten gevolge van de klimaatverandering. (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.