De site, gelegen tussen de Beenhouwersstraat, de Groenestraat en Rozendal, is vandaag quasi volledig bebouwd met loodsen en garageboxen. "Door de samenvoeging met een waardevolle tuin van een pand aan de Gulden Vlieslaan, hadden we de kans om hier een nieuwe inbreidi...

De site, gelegen tussen de Beenhouwersstraat, de Groenestraat en Rozendal, is vandaag quasi volledig bebouwd met loodsen en garageboxen. "Door de samenvoeging met een waardevolle tuin van een pand aan de Gulden Vlieslaan, hadden we de kans om hier een nieuwe inbreiding te realiseren", zegt schepen Demon. De vervallen bebouwing zal plaats maken voor 16 nieuwe eengezinswoningen en 42 appartementen rond een groen park en enkele pleintjes. Het toekomstige woonproject zal toegankelijk zijn via Rozendal en de Groenestraat. "Dergelijke projecten zorgen ervoor dat wonen in de binnenstad aantrekkelijk blijft. De architectuur zal mooi aansluiten op de omgeving van de Brugse binnenstad", zegt burgemeester Dirk De fauw. Op de site komt ook een ruime ondergrondse parking met een 90-tal plaatsen. "Maar de grootste meerwaarde voor de buurt wordt toch het nieuwe parkje dat publiek toegankelijk zal zijn", besluit schepen Demon. Dat parkje - nu nog een binnentuin - was eigendom van een privé-eigenaar, maar een deel van het project wordt gerealiseerd op gronden die eigendom zijn van de stad Brugge. De stad zal die gronden na het uitreiken van de omgevingsvergunning verkopen aan CAAAP. "Met de realisatie en verkoop van de gronden zal de stad 1,4 miljoen euro ontvangen", zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus).