Raadslid Poot pleit ervoor om de subsidies voor investeringen ter inbraakpreventie op te trekken van 70 procent naar 90 procent. Zoals dat het geval is voor brandveiligheid.
...