Inagro voert al enkele jaren samen met Vives onderzoek naar de haalbaarheid van insectenkweek in België. Dankzij enkele goedgekeurde projecten en een nieuwe infrastructuur zit het onderzoek ondertussen in een hogere versnellin...