Heidi Vermeersch, lerares aan de Brugse Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen, is al 31 jaar samen met haar man, advocaat Philip Van De Berghe, eigenares van een strandcabine in Zeebrugge. Ook zij ontdekte in augustus een briefje tussen de deurspleten van haar strandcabine, waarin de Stad Brugge vroeg om online een enquête in te vullen voor volgende zomer.
...

Heidi Vermeersch, lerares aan de Brugse Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen, is al 31 jaar samen met haar man, advocaat Philip Van De Berghe, eigenares van een strandcabine in Zeebrugge. Ook zij ontdekte in augustus een briefje tussen de deurspleten van haar strandcabine, waarin de Stad Brugge vroeg om online een enquête in te vullen voor volgende zomer.In die brief staat vermeld dat het stadsbestuur in 2021 de opstelling van de strandcabines wil veranderen. Nu is er slechts één rij cabines parallel met de zeedijk en staan de overige cabines in een twintigtal rijen haaks op de dijk. De Stad overweegt nu om volgende zomer alle cabines evenwijdig met de zeedijk te plaatsen. Met als reden dat zo'n opstelling een gunstig resultaat oplevert voor de problematiek van uitwaaiend zand. Het zou op die manier makkelijker zijn om het strand tussen de rijen met cabines te nivelleren. "Een vreemde redenering, de voorbije jaren is het uitwaaiend zand tussen de rijen cabines zelden aangepakt door Stad Brugge. Nu onlangs na de storm gelukkig wel", stelt Heidi Vermeersch. Zij heeft de vraag van de stad op het strand tijdens het zonnebaden al herhaalde keren besproken met andere cabinehouders: "Welnu, niemand die ik ken, is voorstander van een nieuwe aanpak. Ik vrees dat die nieuwe opstelling enkel een cabine-oorlog zal ontketenen. Iedereen die een strandcabine heeft en hiervoor jaarlijks standgeld betaalt aan de stad, wil toch wel zicht op zee?""Bij een opstelling parallel met de zeedijk zullen enkel de badgasten met een cabine op de eerste rij, dichtst bij het water, de zee zien. De anderen zullen enkel op een rij cabines kijken en riskeren tegen het einde van de dag, als de zon in de zee zakt, zelfs schaduw van de cabines voor hen", aldus Heidi.Heidi Vermeersch vreest zelfs dat de stad met die nieuwe regeling twee prijzen zal hanteren: "Zal wie zicht op zee wenst meer moeten betalen? Zo gaan wij naar een opdeling tussen vips en gewone cabinehouders, zoals je bij voetbalmatchen gewone zitjes en loges hebt. Nu is de prijs voor het standrecht nog democratisch in Zeebrugge. Zal dat veranderen?""Ik hoor dat sommige eigenaars van strandcabines van plan zijn een actiecomité op te richten, om zich te verzetten tegen een nieuwe opstelling", vervolgt Heidi Vermeersch. "Ik hoop dat het zo ver niet moet komen en dat de Stad rekening houdt met de resultaten van die rondvraag en dus effectief luistert naar haar inwoners. Ik kan mij echt niet inbeelden dat veel cabinehouders een verandering wensen. Het strand van Zeebrugge is breed genoeg om een opstelling haaks van de zeedijk te rechtvaardigen. Het geeft een uniek cachet aan het strand van Zeebrugge!"Volgens deze lerares was er de voorbije zomer al veel ongenoegen over de manier waarop de jarenlange opstelling op een hoopje gegooid werd. Enkele haakse rijen tussen de Londenstraat en surfclub werden afgeschaft, waardoor die cabines verdeeld werden over de andere rijen. Dat zorgde voor een ietwat chaotische opstelling met ongelijke en te dicht bij elkaar staande rijen. Burgemeester Dirk De fauw gaf twee redenen voor de verhuis: de duinvorming op het strand, waardoor het natuurgebied uitbreidde, en de hoogspanningslijnen van de windmolenparken op zee die op die ontruimde plek aan land gingen. Vreemd genoeg plaatste de Stad op de plek waar strandcabines wegens stralingsgevaar? verboden waren in juli en augustus picknicktafels... Begrijpe wie begrijpen kan!Ondanks al die vragen en bedenkingen was het strand van Zeebrugge deze zomer alleszins geen kommer en kwel voor Heidi Vermeersch: "We zijn verhuisd van rij 11 naar rij 16 en hadden daardoor een prachtig zicht; 't mag zo blijven voor ons! Trouwens, de foodtrucks deze zomer waren een aanwinst voor Zeebrugge", besluit Heidi Vermeersch.