Het ontwerp van het 'Beekvijverpark' is van de hand van landschapsarchitect Paul Deroose, die ook bij de hertekening van Snellegem-dorp teruggrijpt naar de historische ankerpunten én troeven die er aanwezig zijn. Hier is de grootste meerwaarde het accentueren van de Jabbekebeek en de mooie reeds aangelegde vijver.
...

Het ontwerp van het 'Beekvijverpark' is van de hand van landschapsarchitect Paul Deroose, die ook bij de hertekening van Snellegem-dorp teruggrijpt naar de historische ankerpunten én troeven die er aanwezig zijn. Hier is de grootste meerwaarde het accentueren van de Jabbekebeek en de mooie reeds aangelegde vijver. "Meer dan 20 jaar terug werd er voor gekozen om de sporthal en de oude lokalen voor de vrije tijd over te brengen naar een nieuw gemeentepark met vrijetijdscentrum", zegt burgemeester Daniël Vanhessche. "Het was altijd de bedoeling om de vrijgekomen ruimte in het centrum aan te wenden voor huisvesting, park en nieuwe gemeenschapsfuncties. Het plan omvat de ruimte tussen Dorpsstraat, Constant Permekelaan en de Kapellestraat.""Belangrijkst is dat de ruimte zoveel als mogelijk aangewend werd voor het realiseren van het Jabbekebeekpark met vijver en een wandelstructuur langs de beek. Dit park heeft een oppervlakte van 1,8 hectare. De landschapsarchitect koos ervoor om het terrein zoveel als mogelijk te verlagen, waardoor de beleving van de Jabbekebeek en de vijver van 2.500 m² centraal staan. Er zijn vier nieuwe brugconstructies voorzien over de Jabbekebeek. De parking van de sporthal wordt volledig weggenomen. Er komt, ten behoeve van de school, een meer verborgen parkeerlint met 23 parkeerplaatsen. Het postgebouw wordt voor de helft aangewend als buurthuis met terras, dat uitkijkt op het park. Eén van de vroegere rijkswachtwoningen wordt groepsopvang/kinderdagverblijf. Belangrijk is ook dat over het hele project het parkeren gespreid wordt over 7 clusters met in totaal ruim 120 parkeerplaatsen. Visuele ontsierende aspecten zoals de elektriciteitscabines en de glascontainers zul je er niet meer aantreffen."Er zijn plannen om de vroegere bibliotheek, zowat midden op het domein, te herbestemmen als muziek- en kunstencentrum. De vijfstammige Lindeboom kreeg naast dit gebouw zijn nieuwe plaats.In het kader van het project werd er ook voor gekozen om twee deelruimten te verkopen waar kan gebouwd worden. De 4.400 m² werd voor 4.227.800 euro verkocht aan de firma Avabeke. "Intussen hebben we een omgevingsvergunning bekomen voor het eerste en grootste project van 40 appartementen. Dit, en de mogelijkheid om op het tweede terrein nog een 20-tal woongelegenheden te voorzien, maakt dat er ook nog een nieuwe dynamiek kan ontstaan in het centrum", zegt Michiel Vermeire van Verstraete Development. "Er is nu al grote interesse, een belangrijk deel daarvan bestaat uit wat oudere Jabbekenaars die hun huis willen ruilen voor wat meer modern comfort midden in het dorp. Maar iedereen is het erover eens dat dit echt wel een unieke woonomgeving zal worden!"Vanaf 10 september start de verkoop. De goedkoopste appartementen zouden om en bij de 300.000 euro kosten, voor het penthouse dient men al vlug het dubbele neer te leggen. Wie interesse heeft, kan zich alvast registreren via de website Jabito.be.