In Roeselare zit er zelfs een bufferbekken onder het voetbalveld

Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Peter Soete

Op 30 en 31 mei 2016 werd Roeselare getroffen door grote overstromingen. Op een moment dat Kris Declercq nog maar net twee maanden burgemeester was. Hij beloofde prompt dat de stad werk zou maken van een ingrijpend waterbeheersingsplan. Vijf jaar later resulteert dat in verschillende overstromingsgebieden en zelfs een bufferbekken onder een voetbalterrein.

In 2005, 2012 en 2016 overstroomde het Roeselaarse grondgebied op verschillende plaatsen. Roeselare is op dat vlak een beetje een risicogebied want de stad ligt in een ‘kom’ waar om en bij de 30 waterlopen, grachten en beken samenkomen. De belangrijkste hiervan zijn de Babilliebeek, de Onledebeek die in de Krommebeek vloeit en de Collievijverbeek die in de Mandel loopt.

Zo’n twintigtal sluizen dragen bij tot een goede afwatering maar in het Roeselaarse waterbeheersingsplan komen veel meer maatregelen aan bod. De opvallendste zijn misschien bijkomende overstromingsgebieden, ‘knijpen’ op waterlopen en een ondergronds bufferbekken onder het voetbalveld van het Kerelsplein.

“Veel van die maatregelen zijn meestal al voltooid of in uitvoering”, vertelt Stephanie Van Hoecke, themaverantwoordelijke water en riolering van Roeselare. “In Beveren is een niveaumeter in de Vloedstraat geplaatst die een alarmsignaal geeft wanneer een bepaald waterpeil is bereikt. Bij een tweede signaal worden de sluizen naar de Mandel en het Kanaal geopend. In het bedrijvenpark Krommebeek kwam een gecontroleerd overstromingsgebied met bufferbekkens.”

Inzetten op bufferen

“En de capaciteit van die bufferbekkens in Roeselare bedragen 820 m³ per hectare verharde oppervlakte”, neemt schepen Marc Vanwalleghem over. “De WVI schrok zich een hoedje toen men onze eisen hoorde. Dat is precies het dubbele van de 410 m³ die in Vlaanderen wordt gevraagd. Maar in Roeselare willen we echt wel inzetten op bufferen en overtollig water zo gecontroleerd mogelijk op ons grondgebied afvoeren.”

“Er komen ook bufferbekkenuitbreidingen in de Heirweg en de Vloedstraat voor de Krommebeek”, gaat Stephanie verder. “De stad heeft ook grond aangekocht in de Duivigestraat op de Kapelhoek voor een gecontroleerd overstromingsgebied. We zijn ook bezig met een overstromingsgebied in het woonprojectgebied in de Gitsestraat en er komen extra wadi’s in het Beekkwartier, Biezenhof en de Klokkeput.”

“Wat velen niet weten, is dat alle regenwater van die wijken door de Kasteelbeek en de ringgrachten langs de ring van Roeselare en via Schiervelde naar de Mandel wordt afgeleid”, bedenkt Marc Vanwalleghem. “Ook zullen we in het College nog meer water van de Colievijverbeek en de Mandel in het kanaal laten vloeien via de open bedding die naast de Mandel ligt. Dit zal natuurlijk enkel gebeuren wanneer de Mandel is verzadigd.”

Onder het voetbalveld op het Kerelsplein steekt een gigantisch bufferbekken. (foto SB)©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Onder het voetbalveld op het Kerelsplein steekt een gigantisch bufferbekken. (foto SB)©STEFAAN BEEL Stefaan Beel

“Het water vanuit Ledegem stroomt bij hevige regenval zeer snel naar het lagergelegen Roeselare. We hebben die snelheid vertraagd door knijpen te plaatsen op de Sint-Godelieve- en Vlietputbeek. En dit werkt.”

Regenwater opvangen

“Ook op het Kerelsplein, dat volledig wordt heraangelegd als recreatiegebied, hebben we een ondergronds bufferbekken aangelegd. Dat bekken ligt onder het voetbalveld dat nu plots een pak hoger ligt. Het veld is waarschijnlijk nu al ingezaaid of dat zal in de nabije toekomst gebeuren. Ik weet niet of er in september al zal kunnen gevoetbald worden op het nieuwe veld. Het zal spannend worden. Het regenwater van de daken wordt opgevangen in een ondergronds bekken met een capaciteit van 450.000 liter. Dat water infiltreert zeer traag in de ondergrond maar wordt ook hergebruikt. Dat kan om de planten en bloemen te bewateren, wagens te wassen maar ook voor een nieuw spelelement met water op het Kerelsplein. De rest van het water komt in de Collievijverbeek terecht.”

“Er steekt heel veel geld onder de grond dat de bevolking niet ziet”

“Er zijn dus al heel veel maatregelen genomen om zware wateroverlast te vermijden in de toekomst en er staan er nog een heleboel op de agenda. Het is inderdaad zaak van een evenwicht te vinden tussen ecologie en economie. Maar beiden zijn mijns inziens wel combineerbaar in Roeselare.”

IJzersterke dossiers

“Sedert 2016 is er al heel veel gebeurd in samenwerking met externe partners zoals onder meer de Vlaamse Milieumaatschappij, Aquafin, AMV en de provincie. Onze administratie heeft keer op keer voor ijzersterke dossiers gezorgd waardoor we vaak in aanmerking kwamen voor subsidies en dat is echt een goede zaak. We spreken hier immers bijna altijd over zware en dure dossiers. Er steekt heel veel geld onder de grond dat de bevolking niet ziet of waar ze geen weet van heeft. Denk maar aan de extra grote riolen met een diameter van 1,60 meter die in de Wijnendalestraat, de Diksmuidsesteenweg en de Spanjestraat komen. Die zorgen voor nog extra buffering maar dat is niet zichtbaar.”

“Waterproblematiek, zowel overstromingen als extreme droogte, blijft een zeer gevoelig thema, zowel op politiek als op menselijk vlak. In juni komen we als stad trouwens naar buiten met een zeer ambitieus plan waarbij de zorg en het gebruik van water ook een belangrijke rol zullen spelen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.