De geruchten circuleerden al langer, maar nu lijkt de kogel ook effectief door de kerk te zijn. In negen katholieke basisscholen in Ingelmunster, Lendelede en Izegem weerklinkt vanaf 1 september het laatste belsignaal al om 15.30 uur. Het gaat om de Izegemse scholen Sint-Pieter, Heilig Hart, De Stadsparel (voorheen Sint-Tillo, red.), De Zonnebloem, Sint-Rafaël en Heilige Familie op de Bosmolens. In Lendelede voert De Talententuin (het voormalige Sint-Vincentius, red.) die verandering door en in Ingelmunster gaat het over Onze-Lieve-Vrouw en De Wegwijzer, de vroegere Centrumschool.

Geen overlappingen

In de Heilige Familie geldt deze uurregeling al enkele jaren, nu wordt die ook in de andere katholieke basisscholen van de vzw Opvoeding & Onderwijs doorgevoerd. Die fuseerde onlangs met de scholengroep Prizma, maar deze beslissing staat volledig los van die samensmelting, benadrukken huidig Opvoeding & Onderwijs-voorzitter Geert Feys en Jean-Paul Vallaeys, die voorzitter wordt van de fusiekoepel Prizma. "We willen de verschillen tussen de basisscholen wegwerken", luidt het.

"Vanaf 1 september opteren we voor een groter lesblok in de voormiddag en een kleiner lesblok 's namiddags. Tussendoor worden ook iets kortere pauzes voorzien. Het is nu eenmaal een feit dat de concentratie bij kinderen tijdens de voormiddag hoger is en daar willen we met deze ingreep optimaal gebruik van maken. Bepaalde leerkrachten staan ook binnen verschillende scholen van onze groep voor de klas en door het lesrooster overal gelijk te stellen, kunnen lesuren ook niet langer overlappen."

De beslissing is uitvoerig besproken op directieniveau en werd ook door alle schoolraden goedgekeurd, onderstrepen Geert Feys en Jean-Paul Vallaeys. "Vanaf 1 september loopt de schooldag van 8.25 tot 12 uur en van 13.35 tot 15.30 uur. Op woensdag is de schooldag dan weer om 12 uur voorbij. We merken dat deze regeling op de Bosmolens goed loopt, dit zal dus ook bij de andere basisscholen geen problemen opleveren."

Oudercomité: "Laat de pauze 's namiddags iets langer duren om zo het einduur toch dichter bij 16 uur te laten aanleunen"

Dat het voor veel (groot)ouders geen evidentie is om de (klein)kinderen al om 15.30 uur op te halen, beseft het schoolbestuur ook zelf. "Daarom breiden we de naschoolse opvang uit. Die start vanaf 1 september al om 15.45 uur en loopt tot 18.30 uur. De voorschoolse opvang is voorzien van 6.30 tot 8 uur." Het schoolbestuur informeert alle betrokken ouders nog via een begeleidende brief.

Om misverstanden te vermijden: het lesrooster van de secundaire scholen van Prizma wijzigt niet.

Niet iedereen akkoord

David Vandecasteele, voorzitter van het oudercomité van Onze-Lieve-Vrouw Ingelmunster, stelt zich toch vragen bij de plannen. "We hebben de zaak al een tweetal keer besproken en niemand van onze leden is voorstander", zegt hij. "We hebben uiteraard begrip dat er gezocht wordt naar een systeem met evenwichtige lesblokken voor de leerkrachten. Daar heeft het schoolbestuur zeker een punt, maar het einduur van de schooldag is te vroeg. Op een aantal uitzonderingen na, bijvoorbeeld mensen die nachtwerk doen, kan niemand zijn kinderen dan afhalen. Dit zal ervoor zorgen dat er meer leerlingen gebruik maken van de naschoolse opvang, maar die moet voor de verantwoordelijken ook beheersbaar blijven. Ons advies is dan ook om door de namiddagpauze iets langer te laten duren het einduur zo dicht mogelijk bij 16 uur te laten aanleunen."

David heeft begin deze maand de oudercomités van alle betrokken basisscholen aangeschreven met de vraag om een gezamenlijk standpunt in te nemen en dat dan aan het overkoepelende bestuur voor te leggen. "Voor alle duidelijkheid: we hebben een uitstekende relatie met de school zelf en dat zal ook zo blijven. We willen enkel de beste situatie voor de leerlingen en hun familie." (PVH)

De geruchten circuleerden al langer, maar nu lijkt de kogel ook effectief door de kerk te zijn. In negen katholieke basisscholen in Ingelmunster, Lendelede en Izegem weerklinkt vanaf 1 september het laatste belsignaal al om 15.30 uur. Het gaat om de Izegemse scholen Sint-Pieter, Heilig Hart, De Stadsparel (voorheen Sint-Tillo, red.), De Zonnebloem, Sint-Rafaël en Heilige Familie op de Bosmolens. In Lendelede voert De Talententuin (het voormalige Sint-Vincentius, red.) die verandering door en in Ingelmunster gaat het over Onze-Lieve-Vrouw en De Wegwijzer, de vroegere Centrumschool.In de Heilige Familie geldt deze uurregeling al enkele jaren, nu wordt die ook in de andere katholieke basisscholen van de vzw Opvoeding & Onderwijs doorgevoerd. Die fuseerde onlangs met de scholengroep Prizma, maar deze beslissing staat volledig los van die samensmelting, benadrukken huidig Opvoeding & Onderwijs-voorzitter Geert Feys en Jean-Paul Vallaeys, die voorzitter wordt van de fusiekoepel Prizma. "We willen de verschillen tussen de basisscholen wegwerken", luidt het."Vanaf 1 september opteren we voor een groter lesblok in de voormiddag en een kleiner lesblok 's namiddags. Tussendoor worden ook iets kortere pauzes voorzien. Het is nu eenmaal een feit dat de concentratie bij kinderen tijdens de voormiddag hoger is en daar willen we met deze ingreep optimaal gebruik van maken. Bepaalde leerkrachten staan ook binnen verschillende scholen van onze groep voor de klas en door het lesrooster overal gelijk te stellen, kunnen lesuren ook niet langer overlappen."De beslissing is uitvoerig besproken op directieniveau en werd ook door alle schoolraden goedgekeurd, onderstrepen Geert Feys en Jean-Paul Vallaeys. "Vanaf 1 september loopt de schooldag van 8.25 tot 12 uur en van 13.35 tot 15.30 uur. Op woensdag is de schooldag dan weer om 12 uur voorbij. We merken dat deze regeling op de Bosmolens goed loopt, dit zal dus ook bij de andere basisscholen geen problemen opleveren."Dat het voor veel (groot)ouders geen evidentie is om de (klein)kinderen al om 15.30 uur op te halen, beseft het schoolbestuur ook zelf. "Daarom breiden we de naschoolse opvang uit. Die start vanaf 1 september al om 15.45 uur en loopt tot 18.30 uur. De voorschoolse opvang is voorzien van 6.30 tot 8 uur." Het schoolbestuur informeert alle betrokken ouders nog via een begeleidende brief.Om misverstanden te vermijden: het lesrooster van de secundaire scholen van Prizma wijzigt niet. David Vandecasteele, voorzitter van het oudercomité van Onze-Lieve-Vrouw Ingelmunster, stelt zich toch vragen bij de plannen. "We hebben de zaak al een tweetal keer besproken en niemand van onze leden is voorstander", zegt hij. "We hebben uiteraard begrip dat er gezocht wordt naar een systeem met evenwichtige lesblokken voor de leerkrachten. Daar heeft het schoolbestuur zeker een punt, maar het einduur van de schooldag is te vroeg. Op een aantal uitzonderingen na, bijvoorbeeld mensen die nachtwerk doen, kan niemand zijn kinderen dan afhalen. Dit zal ervoor zorgen dat er meer leerlingen gebruik maken van de naschoolse opvang, maar die moet voor de verantwoordelijken ook beheersbaar blijven. Ons advies is dan ook om door de namiddagpauze iets langer te laten duren het einduur zo dicht mogelijk bij 16 uur te laten aanleunen."David heeft begin deze maand de oudercomités van alle betrokken basisscholen aangeschreven met de vraag om een gezamenlijk standpunt in te nemen en dat dan aan het overkoepelende bestuur voor te leggen. "Voor alle duidelijkheid: we hebben een uitstekende relatie met de school zelf en dat zal ook zo blijven. We willen enkel de beste situatie voor de leerlingen en hun familie." (PVH)