Wie De Vonke zegt, denkt bijna automatisch aan Nic Cattebeke. "Ik ben de tweede voorzitter in het bestaan van De Vonke", aldus Nic. "Zes jaar geleden kreeg ik een schitterend cadeau van toenmalig voorzitter Dirk Debonné. Het voorzetten van de samenwerkingen en goeie contacten met de Heulse verenigingen heb ik grotendeels aan hem te danken. Dirk was de pioniersvoorzitter, die De Vonke bij de Heulenaars bekend en geliefd maakte. Ik had het geluk om een goed draaiende machine verder te mogen uitbouwen. Dit alles met dank aan een verjongde en dynamische ploeg."
...

Wie De Vonke zegt, denkt bijna automatisch aan Nic Cattebeke. "Ik ben de tweede voorzitter in het bestaan van De Vonke", aldus Nic. "Zes jaar geleden kreeg ik een schitterend cadeau van toenmalig voorzitter Dirk Debonné. Het voorzetten van de samenwerkingen en goeie contacten met de Heulse verenigingen heb ik grotendeels aan hem te danken. Dirk was de pioniersvoorzitter, die De Vonke bij de Heulenaars bekend en geliefd maakte. Ik had het geluk om een goed draaiende machine verder te mogen uitbouwen. Dit alles met dank aan een verjongde en dynamische ploeg."Het beheerscomité bestaat uit een mix van politieke en culturele afgevaardigden in samenwerking met gemotiveerde medewerkers. "Vele mensen denken dat ik hierin via de politiek verzeild geraakt ben, maar mij het gaat enkel om het engagement. Het is de bedoeling om met een evenwichtig beheerscomité mooie realisaties te bereiken. Onze deuren staan open voor wie als vrijwilliger wil meewerken. Ik denk hierbij aan mensen die heel ad hoc hun steentje willen bijdragen tot leden van het beheerscomité die zich op de langere termijn willen engageren. Er vallen anders geïnteresseerde, enthousiaste mensen uit de boot. Vrijwilligers moeten kunnen meewerken aan het verhaal van De Vonke.""We hebben veel geïnvesteerd in techniek en infrastructuur. Dit gaf ons meer mogelijkheden om professioneler te werken, betere producties te brengen en grotere groepen te plaatsen. Ook voor onze verenigingen is dat een meerwaarde", is Nic overtuigd.De Vonke deed de jongste jaren ook aan vernieuwing op vlak van de eigen programmatie. Café-Chantant wijzigde. De succesformule bleef maar de wereldmuziek werd vervangen door Belgisch talent met speciale focus op de verscheidenheid van muziekgenres. "Het aanbod van wereldmuziekgroepen is een kleine vijver met hoge kosten. We bieden nu ook streektalenten een forum om zich te ontplooien. Bèta, Radio Vader, de Picanolband, Ed Sullivan XXL zijn allemaal groepen die we al een kans gaven om zich te ontplooien. Met succes. Voor sommigen werd het zelfs de springplank naar meer succes. Voor de kinderen werd de kinderhappening Bonk, dat tien jaar bestond, vervangen door Kid#lol. Een waardig alternatief. En dan hebben we nu ook ons eigen festival De Vonke XXL", overloopt Nic de werking.Het oc organiseert voor iedereen wel wat. Van kinderfilms, gezinsactiviteiten, op de koffie met, theaterkampen, schoolvoorstellingen tot films voor ouderen. "Ik waak erover dat alle leeftijdscategorieën aan bod komen. Tot zover lukt ons dat aardig omdat we veel medewerking krijgen, ondermeer van de scholen, Tranzit jeugd, de Gezinsbond en Ouderenadviesraad. Andere groepen of verenigingen kunnen zich steeds aansluiten of engageren. Ze zijn altijd welkom."In de toekomst wil De Vonke nog meer bevolkingsgroepen bereiken. "Ik ben ervan overtuigd dat de helft van de Heulse bevolking de weg naar ons ontmoetingscentrum nog niet vindt. Daarom zijn onder andere de schoolvoorstellingen nuttig opdat de jeugd al vroeg met het oc in contact zou komen", denkt Nic hardop.Het ontmoetingscentrum gaat weldra ook de tuin heraanleggen met een gezellig terras, een berging en ruimte voor buitenactiviteiten. "Ik mis nu enkele speeltuigen en een plaats voor de puberende jeugd. De stad gaf al de aanzet door het plaatsen van picknicktafels. Ik hoop dat de stad ook dringend werk maakt van de energiebesparende maatregelingen. Het dak en de verwarmingsketel zijn aan hernieuwing toe. Na 25 jaar mag dat wel eens", zegt voorzitter Nic.Het kasteel, gelegen aan het park van Heule, is een deel van het ontmoetingscentrum. Het is geschikt voor vergaderingen en samenkomsten van kleinere groepen. "Het is de ideale aanvulling van ons oc. Dit historische gebouw is ook ons zorgenkind want het vergt veel extra werk van onze organisatie.""Het is mijn wens dat we verder autonoom oc De Vonke kunnen beheren. Dat ik nog jaren mijn schouders kan plaatsen onder het project voor de Heulenaars. Als ik voor iets ga, dan is dat voor jaren. Mijn werk is hier nog niet af", besluit Nic.