Nostalgie is een waardevol goed, vooral voor ouderen. Meubels, interieursieraden en muziek uit vroeger dagen wekken verhalen en gevoelens van vroeger op. Het helpt de bewoners van het woonzorgcentrum om ervaringen uit te wisselen met medebewoners of bezoekers.

De 'bruine kroeg' uit vroeger dagen werd opgetimmerd en ingericht door vrijwilligers die nu ook effectief het café gaan uitbaten. Een wandgrote foto van het interieur van café Vlissinghe, de oudste herberg in Brugge, vervolledigt het interieur. Je kan er overigens het lang niet onaardige Minnewoaterbier proeven dat sinds een tweetal jaar bij het WZC hoort.

(PM)

Nostalgie is een waardevol goed, vooral voor ouderen. Meubels, interieursieraden en muziek uit vroeger dagen wekken verhalen en gevoelens van vroeger op. Het helpt de bewoners van het woonzorgcentrum om ervaringen uit te wisselen met medebewoners of bezoekers.De 'bruine kroeg' uit vroeger dagen werd opgetimmerd en ingericht door vrijwilligers die nu ook effectief het café gaan uitbaten. Een wandgrote foto van het interieur van café Vlissinghe, de oudste herberg in Brugge, vervolledigt het interieur. Je kan er overigens het lang niet onaardige Minnewoaterbier proeven dat sinds een tweetal jaar bij het WZC hoort.(PM)