De beslissing om slechts drie van de zes leeftijdsgroepen naar de schoolgebouwen terug te laten keren lijkt noodzakelijk om de gezondheid van die leerlingen voldoende te kunnen vrijwaren. De vier klassen uit het eerste en het tweede leerjaar krijgen vier volle dagen les, in kleine groepjes van 12 leerlingen. Enkel woensdag moeten ze niet naar school. Het zesde leerjaar wordt opgedeeld in twee klassen, die slechts twee dagen op school verwacht worden. De ene klas krijgt maandag en donderdag les, de andere dinsdag en vrijdag.
...

De beslissing om slechts drie van de zes leeftijdsgroepen naar de schoolgebouwen terug te laten keren lijkt noodzakelijk om de gezondheid van die leerlingen voldoende te kunnen vrijwaren. De vier klassen uit het eerste en het tweede leerjaar krijgen vier volle dagen les, in kleine groepjes van 12 leerlingen. Enkel woensdag moeten ze niet naar school. Het zesde leerjaar wordt opgedeeld in twee klassen, die slechts twee dagen op school verwacht worden. De ene klas krijgt maandag en donderdag les, de andere dinsdag en vrijdag. "Het derde, vierde en vijfde leerjaar blijft vooralsnog thuis en gaat verder met de preteaching", vertelt directrice Marijke Desmet. "We weten nog niet of het mogelijk zal zijn om hen überhaupt terug te laten keren. Voor veel scholen is het al moeilijk om vier dagen te openen. Bij De Polyglot hebben we het geluk dat er veel gebouwen voorhanden zijn, maar als de andere leerlingen er ook bij zouden komen, zouden we zes extra lesruimtes nodig hebben. We zullen dat zo snel mogelijk bekijken."Het gamma veiligheidsvoorwaarden is zo uitgebreid dat de logistieke opgave groot is. Om die reden zullen er ook maar 12 leerlingen tegelijk les kunnen krijgen, waarbij er rond de kinderen een veiligheidszone van vier vierkante meter zal heersen. "Daarnaast introduceert het sluissysteem verschillende ingangen voor de leerlingen, waarbij ze bij hun aankomst opgewacht worden door leraren", verduidelijkt Desmet. "De leerlingen zullen bij het binnenkomen ook meteen hun handen moeten desinfecteren. Verder zal er in de school eenrichtingsverkeer gelden, waardoor de kinderen elkaar zo weinig mogelijk moeten kruisen. Pijlen en pictogrammen geven aan welke richting de juiste is. Tot slot krijgt elke groep zijn eigen vak op de speelplaats en is de speeltoren afgesloten."De leerkrachten in De Polyglot zullen ook mondmaskers dragen. Voor de leerlingen is dat niet verplicht. Ook de lesstructuur verandert enigszins en zal zich vooral concentreren op taal en wiskunde. In samenspraak met de Pedagogische Begeleidingsdienst van Onderwijs Vlaanderen is ook besloten dat de leerlingen in de mate van het mogelijke door dezelfde leerkracht les zullen krijgen, om het schoolgebeuren na de quarantaine zo toch een vertrouwd pigment te geven. De gemeente Spiere-Helkijn springt de noodopvang van de school overigens bij en biedt een naschoolse opvang aan. Zo wordt de noodopvang van de school, die gevoelig meer belast wordt nu meer en meer ouders opnieuw gaan werken, ontzien. "Maar we willen ook de lichaamsbeweging van de leerling niet uit het oog verliezen", zegt Desmet. "Iedere groep zal kunnen genieten van 45 minuten lichamelijke opvoeding in de buitenlucht, waarbij er geen fysiek contact zal zijn. Ook in de klas zal er af en toe tijd gemaakt worden voor een bewegingsmomentje achter de bank."