De eerste vermelding als Ingelmoenstre dateert van 1099 en verwijst etymonologisch naar het Engels klooster of klooster op de hoek van de heerlijkheid. Rond 1075 bouwde de graaf van Vlaanderen Robrecht de Fries op de ruïnes van het klooster een burcht, het huidig kasteel van Ingelmunster. In de elfde/twaalfde eeuw werden de moerasgebieden drooggelegd en zo ontstonden de Borchtmeersen (cfr. Drevebeek, Deefakker).
...