Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) heeft vragen bij “supermoskee”, stadsbestuur benadrukt dat er nog geen vergunningen werden aangevraagd

Op de oude site Dumont-Wyckhuyse wil de El Nour-moskee een nieuwe moskee bouwen.
Op de oude site Dumont-Wyckhuyse wil de El Nour-moskee een nieuwe moskee bouwen.
Wouter Vander Stricht

In De Weekbode maakte de El Nour-moskee de verhuizingsplannen bekend van de Spinnerstraat naar de hoek van de Tram- en de Koornstraat . Maar Immanuel De Reuse stelt zich daar wel wat vragen bij. “Heeft zo’n supermoskee voor 1.500 moslims wel een draagvlak?” Schepen Hostekint en Muylle benadrukten dat zowel naar de erkenning toe als naar vergunning nog een hele weg af te leggen is.

Immanuel De Reuse had in De Weekbode gelezen over de plannen van de El Nour-moskee op Krottegem. “Men kocht een oude fabriekshal van zo’n 2.500 vierkante van de voormalige firma Dumont-Wyckhuyse aan, goed voor een moskee met plaats voor 1.500 personen. Hiertoe wil men eerst de site verbouwen naar enerzijds moskee, anderzijds garage. De pers contacteerde het stadsbestuur hierover maar daar die was toen nog niet op de hoogte van een bouwaanvraag.”

“Ondertussen zijn we al een goeie week verder en kon u contact opnemen met het moskeebestuur om verder kennis te nemen van hun plannen, eventueel ook naar aanleiding van deze vraag. Naar eigen zeggen kwam er nu voor het vrijdaggebed steeds zo’n 200 personen opdagen, voor het Suikerfeest tot 700 personen. Een moskee zoals ze zelf inplannen van 1.500 personen zal natuurlijk extra moslims aantrekken, niet alleen uit onze stad maar ook uit de brede omgeving. Naast de pertinente vraag of er hiervoor wel een draagvlak is, voor zo’n supermoskee in de wijk, zal deze ook de nodige verkeersdruk zorgen.”

“De Vlaamse regering voorziet tegen september een nieuw erkenningsdecreet in werking te laten treden waarbij ook de El Nour-moskee aan bod zal komen voor erkenning. De stad zal dus gevraagd worden om een advies. Ik herinner u graag aan dat het dossier niet nieuw is. Ik verwijs daarbij even naar de vernietigde en dan aangepaste verkavelingsvergunning. Er zijn naast de ruimtelijke aspecten, de MER, de veiligheidsaspecten, de mobiliteitsaspecten ook de vraag naar draagvlak om dergelijke supermoskee in de stad in te planten. Welke stappen voorziet de stad om dit advies te stofferen?”

Gepaste stappen volgen

Schepen Hostekint: “Ik herken twee elementen in je vraag. Enerzijds het stedebouwkundige, maar dat is de bevoegheid van collega Muylle. Het tweede punt is de erkenning. Er ligt inderdaad een voorontwerp voor erkenning voor, maar dat moet het parlement nog passeren. Bij een nieuwe erkenningsaanvraag zullen we de gepaste stappen volgen die daarin voorzien zijn.”

Schepen Muylle: “We weten al langer dat er afbetalingen worden gedaan voor het gebouw. Maar er komen daar ook lofts en er moet nog een verkavelingswijziging komen. En mocht die er komen, dan is er ook een omgevingsvergunning nodig. Ook daar zullen we nodige stappen doorlopen.”

Immanuel De Reuse: “Ik heb de indruk dat jullie de hete appel voor jullie uitschuiven. Ik had gedacht dat er contact zou gezocht worden met de moslimgemeenschap. Krottegem is een woonwijk, er zijn daar weinig mensen vragende partijen voor een moskee.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.