Al enkele weken voor het effectieve weekend van de kaasavonden is Ignace Verstraete al druk in weer met de voorbereidingen ervan: kaartenverkoop, affiches verspreiden, medewerkers mobiliseren en praktische dingen regelen. Over de ontstaansgeschiedenis van de kaasavonden vertelt Ignace honderduit: "Vroeger werd er tijdens de missiemaand oktober een missiefeest georganiseerd in elke parochie over het hele land. Dat betekende dat er meestal e...