Nog tot 9 november organiseert de stad Ieper een publieke consultatie over de startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Campus Veurnseweg', dat plaats moet bieden voor 2.400 leerlingen en een 400-tal leerkrachten van de tweede en derde graad van scholengroep Sint-Maartensscholen. "Deze fase is wat we noemen de positieve insteek", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle. "Alle opmerkingen en suggesties zijn welkom. Samen met de partners - zoals De Lijn, AWV, de Provincie - zullen we die allemaal bekijken. Vervolgens gaat het weer naar de gemeenteraad, komt er weer een participatie- en inspraakmoment en kunnen de mensen opnieuw bezwaren indienen."
...

Nog tot 9 november organiseert de stad Ieper een publieke consultatie over de startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Campus Veurnseweg', dat plaats moet bieden voor 2.400 leerlingen en een 400-tal leerkrachten van de tweede en derde graad van scholengroep Sint-Maartensscholen. "Deze fase is wat we noemen de positieve insteek", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle. "Alle opmerkingen en suggesties zijn welkom. Samen met de partners - zoals De Lijn, AWV, de Provincie - zullen we die allemaal bekijken. Vervolgens gaat het weer naar de gemeenteraad, komt er weer een participatie- en inspraakmoment en kunnen de mensen opnieuw bezwaren indienen."De schepen benadrukt dat de pannen nog in een beginstadium zitten en er nog niets vastligt. Toch zijn er al concrete ideeën. Zo was er te zien dat de ingang voor gemotoriseerd verkeer langs de Veurnseweg (N8) komt, met een aantal verkeerslichten. "Die verkeerslichten zijn een suggestie. Dat zou kunnen een oplossing zijn voor het in- en uitrijden", zegt Philip Bolle. "Maar op vandaag is daar nog geen akkoord over. Het AWV moet ook nog mee in dat verhaal."Er werd een studie gedaan naar de verwachte verkeersstromen. Daaruit blijkt dat iedere dag op piekmomenten 914 mensen met de fiets en 883 met de bus zullen komen. "De toegang voor hen zal in de Augustijnenstraat liggen. De bedoeling is dat de fietsers vanuit het bestaande stuk van het Scholierenpad rechtdoor kunnen rijden om de Augustijnenstraat met voorrang over te steken. Dat Stuk van het Scholierenpad moet nog aangelegd worden. Daarover zijn we in onderhandeling met de provincie, die een welwillende partner zis. Ongeveer halfweg de Helakker zal naar links kunnen afgeslagen worden om de fietsenstaling te bereiken."Een verwacht knelpunt wordt de kruising van het Scholierenpad/Noyellepad met de Poperingseweg. Op de pancarten van de infomarkt wordt daar een ongelijkvloers kruispunt voorgesteld, met andere woorden een fietserstunnel onder of een fietsersbrug over de Poperingseweg. "Een tunnel wordt moeilijk omdat daar al het water van het verwezen kanaal stroomt. Op vandaag is er dus nog geen oplossing.""De bestaande bussen die al rijden op de Veurnseweg, Oude Veurnestraat en de Haiglaan blijven daar ook", vervolgt Philip Bolle. "De vraag van de school om de bussen te laten oprijden op de site via de Veurnseweg, waar de parking komt, zit er niet in. Dat is een kernlijn en De Lijn wenst niet af te wijken van het bestaande traject. De andere bussen zullen de leerlingen afzetten aan het station, van waar ze te voet via het Scholierenpad naar de campus kunnen stappen. Nu al weten we dat het Scholierenpad die stroom fietsers en stappers niet zal aankunnen. Daarom zijn we in onderhandeling met de Provincie om het Scholierenpad te verbreden. Het is de bedoeling dat fietsers en stappers gescheiden worden."Veel aanwezigen op de infomarkt waren buurtbewoners uit de Augustijnenstraat en de omliggende wijken. Zij maken zich zorgen over de overlast die de 2.400 leerlingen kunnen veroorzaken. Gemeenteraadslid Nancy Six (Vlaams Belang) gooide nog olie op het vuur door een pamflet te verspreiden. "Als buurtbewoners wil ik jullie erop wijzen dat de bouw van de campus een grote impact zal hebben op onze buurt", klinkt het in het pamflet. "Ik verwacht grote verkeersproblemen langs de Haiglaan, Veurnseweg en Oude Veurnestraat. De Augustijnenstraat zal als sluipweg gebruikt worden en de duizenden voetgangers en fietsers zullen zich een weg moeten banen langs het Scholierenpad en de Rederijkerswijk.""Ik heb alle begrip daarvoor, want de kern van het hele verhaal is niet zozeer die school, maar de mobiliteit", reageert Philip Bolle. "Niet alleen voor de kinderen, ouders en leerkrachten, maar uiteraard ook voor de mensen uit de buurt. We gaan pas stapsgewijs verder, op voorwaarde dat we garanties krijgen dat er oplossingen komen voor de mobiliteitsvraagstukken. Als we niet tot akkoorden komen, dan moeten we op de een of andere manier op de rem gaan staan." Wat de timing betreft is coördinerend directeur Matthias Archie van SMSI alvast optimistisch. "Als we een strakke planning aan houden, dan zou het kunnen dat we in september 2025 al kunnen verhuizen", zegt hij. "Maar we zijn nog van heel wat factoren afhankelijk die we niet in de hand hebben. In ieder geval zullen we maar verhuizen als alles klaar is en bij het begin van een schooljaar."Tijdens de bouw zullen al een deel van de van de gebouwen van het VTI afgebroken worden, maar Archie denkt niet dat de werking van de school in het gedrang komt. "We zullen werken met tijdelijke huisvestiging", zegt Matthias Archie. "In eerste door te schuiven met klassen, en mocht het echt nodig zijn dan kunnen we ook terecht in tijdelijke containerklassen."Wat de nieuwe gebouwen betreft wil de scholengroep vooral geen al te grote ecologische voetafdruk achterlaten. "We willen niet met een heel uitgestrekt gebouw zitten en zouden liefst meer in de hoogte bouwen. We willen ook dat de campus een groene campus wordt waar de mensen in het weekend komen wandelen. Er komt immers ook een parkzone en buitensportvelden." (TOGH)