Nog tot 9 november organiseert de stad Ieper een publieke consultatie over de startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Campus Veurnseweg', dat plaats moet bieden voor 2.400 leerlingen en een 400-tal leerkrachten van de tweede en derde graad van scholengroep Sint-Maartensscholen. "Deze fase is wat we noemen de positieve insteek", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle. "Alle opmerkingen en suggesties zijn welkom. Samen met de partners - zoals De Lijn, AWV, de Provincie - zullen we die allemaal bekijken. Vervolgens gaat het weer naar de gemeenteraad, komt er weer een participatie- en inspraakmoment en kunnen de mensen opnieuw bezwaren indienen."
...