Er is al jaren onzekerheid over de toekomst van het Kwartier Eerste Wachtmeester A. Lemahieu langs de Kemmelseweg in Ieper. De nieuwe plannen van defensie laten echter niet veel aan de verbeelding over. Alle nog aanwezige diensten verdwijnen de komende jaren uit Ieper en daarna wacht wellicht de definitieve sluiting van de kazerne, hoewel de legertop het woord sluiting niet in de ...

Er is al jaren onzekerheid over de toekomst van het Kwartier Eerste Wachtmeester A. Lemahieu langs de Kemmelseweg in Ieper. De nieuwe plannen van defensie laten echter niet veel aan de verbeelding over. Alle nog aanwezige diensten verdwijnen de komende jaren uit Ieper en daarna wacht wellicht de definitieve sluiting van de kazerne, hoewel de legertop het woord sluiting niet in de mond wil nemen.Tegen april 2020 komt er een nieuw competentiecentrum in Peutie. Het eerste dat vanuit Ieper richting Peutie verhuist, is de stockage en de distributie van de kledij. In een tweede fase gaan de chauffeurs en de voertuigen voor commercieel vervoer de deur uit. Die dienst verzorgt bijvoorbeeld vervoer van militairen in NAVO-verband. Tussen 2021 en 2023 wordt dan de CBRN-eenheid (CBRN staat voor Chemisch, Biologisch, Radioactief en Nucleair) verdeeld over onder meer Peutie, Lombardsijde en Zeebrugge.Momenteel bevinden zich nog zo'n 130 militairen in Ieper. In januari 2022 zullen er dat nog 110 zijn.De kazerne van Ieper kende een start in de jaren vijftig van de vorig eeuw. Na de Eerste Wereldoorlog bevonden zich in de regio Roeselare een militaire schoenenfabriek en een confectie-atelier. In 1945 kwamen die twee samen onder een dak in Roeselare. Er werd daarbij een afdeling metaal, een chemische reiniging en een stomerij. Alles kreeg de naam van 31ste Royal Army Ordnance (31 RAOC).Tussen 1953 en 1960 verhuisde alles naar de nieuwe kazerne in Ieper en de benaming van de eenheid wijzigde naar 591ste Kwartiermeester. In 1966 veranderde de naam van de kazerne in 'Kwartier Eerste Wachtmeester A. Lemahieu.' André Lemahieu is een Ieperse oorlogsheld. De soldaat werd het einde van de Achttiendaagse Veldtocht krijgsgevangen genomen. Nog in 1940 keerde hij terug naar België en werd hij lid van het verzet. Lemahieu werd gevangenenomen en stierf in het concentratiekamp van Mauthausen op 11 april 1945.(CMW)