Het stadsbestuur en OCMW zijn eigenaar van 142 sociale wooneenheden. Sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak beheert 55 van die woningen, de rest is via het OCMW. "Op dit ogenblik moeten we durven toegeven dat tal van woningen absoluut niet meer beantwoorden aan de maatstaven van hedendaags en modern comfort", zegt schepen van Wonen Philip Bolle (SP.A). "Een groot deel van de woningen hebben een respectabele leeftijd en werden gebouwd met de materialen eigen aan die tijd. We spreken dan over ontbrekende isolatie in muren en dak met hoge energiefacturen tot gevolg, enkel glas, verouderd sanitair en gedateerde keukenuitrusting. De huurders konden ook weinig financiële inspanni...