Het stadsbestuur en OCMW zijn eigenaar van 142 sociale wooneenheden. Sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak beheert 55 van die woningen, de rest is via het OCMW. "Op dit ogenblik moeten we durven toegeven dat tal van woningen absoluut niet meer beantwoorden aan de maatstaven van hedendaags en modern comfort", zegt schepen van Wonen Philip Bolle (SP.A). "Een groot deel van de woningen hebben een respectabele leeftijd en werden gebouwd met de materialen eigen aan die tijd. We spreken dan over ontbrekende isolatie in muren en dak met hoge energiefacturen tot gevolg, enkel glas, verouderd sanitair en gedateerde keukenuitrusting. De huurders konden ook weinig financiële inspanni...

Het stadsbestuur en OCMW zijn eigenaar van 142 sociale wooneenheden. Sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak beheert 55 van die woningen, de rest is via het OCMW. "Op dit ogenblik moeten we durven toegeven dat tal van woningen absoluut niet meer beantwoorden aan de maatstaven van hedendaags en modern comfort", zegt schepen van Wonen Philip Bolle (SP.A). "Een groot deel van de woningen hebben een respectabele leeftijd en werden gebouwd met de materialen eigen aan die tijd. We spreken dan over ontbrekende isolatie in muren en dak met hoge energiefacturen tot gevolg, enkel glas, verouderd sanitair en gedateerde keukenuitrusting. De huurders konden ook weinig financiële inspanningen opbrengen om de huurpanden tiptop in orde te houden."Volgens de schepen zijn er aan een aantal woningen te veel kosten door "historisch verzuim". "Door structurele en decennialange onderfinanciering én tekort aan inzetbaar personeel werd dit patrimonium al te lang stiefmoederlijk behandeld", klinkt het. "Dit geldt trouwens ook voor een deel van het overige patrimonium en zelfs voor de handelspanden, waar onder andere de bovenverdiepingen onvoldoende werden uitgerust om ze verhuurbaar of bewoonbaar te maken. Op die manier werd veel geld 'bespaard', maar uiteindelijk wordt hierdoor nog veel meer geld verloren, onder de vorm van gederfde huurinkomsten en grote kosten voor achterstallig onderhoud."Daarom heeft het nieuwe bestuur ervoor gekozen om deze legislatuur een deel van dat uitgewoonde patrimonium van de hand te doen. "Met de opbrengst van die verkopen willen we versneld ons resterend woningbestand grondig renoveren", vervolgt de schepen. "Om voldoende middelen hiertoe te genereren zullen we ook nog een aantal hoeves te koop aanbieden en wellicht ook nog wat ander vastgoed. Er werden de voorbij jaren al een aantal hoeves verkocht, de laatste trouwens dit voorjaar. Stad en OCMW zijn nog eigenaar van negen hoeves in de regio."Niet alleen de heel kaduke sociale woningen komen in het vizier om verkocht te worden, ook afgelegen wooneenheden wil het stadsbestuur van de hand doen. "De sociale huurder is maatschappelijk zeer kwetsbaar", zegt Philip Bolle. "Bij velen onder hen is er wat 'verkeersarmoede'. De mobiliteitsmogelijkheden zijn laag tot zeer laag en de stad. Net zoals de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak ondervindt het OCMW almaar meer moeilijkheden om 'afgelegen' huizen aan de man te brengen en dat mag je helaas al vrij ruim interpreteren. Door een schrijnend gebrek en verdere afbouw aan openbaar vervoer in onze regio zijn sociale huurders vaak niet geïnteresseerd in een woning buiten de kern van de stad. En dit is een zeer goed te begrijpen reactie."Hoeveel sociale woningen afgestoten worden is voorlopig nog onderwerp van onderzoek. "We zijn volop bezig met de afweging van wat nog waard is om te renoveren en wat niet en dat geldt niet alleen voor sociale huurpanden, maar evenzeer voor het overige patrimonium", aldus Philip Bolle. "Stapsgewijs zullen we de slecht gelegen en moeilijk te renoveren panden van de hand doen om met de opbrengst de rest systematisch en grondig te renoveren. Uiteraard zal die verkoop niet volstaan om het historisch deficit op te lossen. Bij de opmaak van de meerjarenplanning, die nu volop bezig is, hopen we toch voldoende extra middelen te kunnen vrijmaken om aan onze sociale opdracht te kunnen voldoen."