Ieperlingen tevredener dan ooit over shoppingmogelijkheden in eigen stad

Een beeld van de terrassen op de Grote Markt. 96 procent van de ondervraagden geeft aan graag in Ieper te wonen.© TOGH
Een beeld van de terrassen op de Grote Markt. 96 procent van de ondervraagden geeft aan graag in Ieper te wonen.© TOGH
Tom Gheeraert
Tom Gheeraert Medewerker KW

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) lanceerde deze week de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor 2021. Die bevat meer dan 300 cijfers, waarvan 100 uit de burgerbevraging die 150.000 inwoners in september of oktober invulden. In de meeste opzichten doet Ieper het daarin beter dan het Vlaamse gemiddelde.

84 procent van de Ieperse ondervraagden gaf aan tevreden te zijn over hun stad, terwijl het Vlaamse gemiddelde met 75 procent beduidend lager ligt. 85 procent van de Ieperlingen is tevreden over hun buurt. In de rest van de Vlaanderen is dat gemiddeld 80 procent. Met 84 procent van de respondenten die zeggen zich gelukkig te voelen en 6 procent werkzoekenden zit Ieper dan weer pal op het Vlaamse gemiddelde.

Andere interessante cijfers in de Stadsmonitor zijn de bebouwde oppervlakte (20 procent in Ieper ten opzichte van 28 procent in heel Vlaanderen), het aantal huishoudens dat uit slechts één persoon telt (34 procent in Ieper ten opzichte van 32 procent in heel Vlaanderen) en het percentage van de woningen die appartementen zijn (16 procent in Ieper ten opzichte van 27 procent in heel Vlaanderen). Bij de meeste cijfers situeert Ieper zich rond het Vlaamse gemiddelde. Enkele opvallende uitzonderingen daarop zijn het aantal inwoners met een buitenlandse afkomst (12,4 procent in Ieper ten opzichte van 23,5 procent in heel Vlaanderen), de mediaanprijzen van huizen (226.000 euro in Ieper, 265.250 euro in Vlaanderen) en het aantal kilogram restafval per inwoner (128 kg ten opzichte van 146 kg).

Hoge welvaart

Op economisch vlak gaat het niet slecht. Zo is er een jobratio van 122,4 jobs per 100 inwoners. In heel Vlaanderen zijn er gemiddeld 78,9 jobs per 100 inwoners. De bruto toegevoegde waarde per inwoner, een belangrijke indicator voor het meten van de geproduceerde welvaart, ligt met 50.056 euro veel hoger dan het Vlaams gemiddelde van 36.609 euro.

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) ziet alvast veel goede cijfers, maar ook een aantal werkpunten. “Vooreerst: er werden 960 Ieperlingen aangeschreven, waarvan 403 hebben gereageerd, dat is dus een aandeel van net geen 1,5 procent van de Ieperlingen tussen 17 en 85 jaar”, nuanceert Talpe. “Het is fijn te vernemen dat 96 procent van de Ieperlingen graag in Ieper woont, een stijging met 2 procent ten opzichte van 2018. We zitten ook in algemene lijn dicht bij het Vlaams gemiddelde op de meeste thema’s. Opmerkelijk is dat winkelen in eigen gemeente een score haalt van 88 procent. In 2018 gaf 66 procent aan dat ze tevreden zijn over de shopping en winkelvoorzieningen. De bevraging dateert van september 2020, winkelhieren heeft met de pandemie een ferme boost gekregen. Dat willen we uiteraard vasthouden. Ook positief is dat de tevredenheid over groen in de stad is gestegen van 80 naar 85 procent en nu boven het Vlaams gemiddelde zit.”

Fietspaden

Aangezien de burgemeester bevoegd is voor mobiliteit heeft ze bijzondere aandacht voor die cijfers. “68 procent nu ten opzichte van 42 procent in 2018 vindt dat er voldoende parkeerplaatsen voorhanden zijn. Niet verrassend is dat de fiets meer en meer ingang vindt. Het aandeel elektrische fietsen is gestegen van 21 procent naar 35 procent. Meer fietsers en ook het elektrisch fietsen doet de vraag naar meer en veilige fietspaden en de verwachtingen ten aanzien van degelijke fietsinfrastructuur logisch stijgen (slechts 26 procent van de Ieperlingen geeft aan tevreden te zijn met de staat van de fietspaden, red.) . We zijn hier als bestuur ook volop mee bezig, maar dit kan technisch niet in één beweging, stelselmatig optimaliseren we bestaande fietspaden en kiezen we waar mogelijk voor vrijliggende fietspaden. Er werden ondertussen ook fietscomfortstroken in het centrum ingevoerd.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier