Stad Ieper kocht voor elke inwoner vanaf 5 jaar een mondmasker aan. Van zodra er geleverd wordt, zal een team van stadsmedewerkers en vrijwilligers de bedeling van die maskers uitvoeren. Intussen blijft de vraag naar mondmaskers vanuit welzijnsorganisaties groot. Vandaar dat de stad opnieuw een warme oproep doet om met naald en draad aan de slag te gaan.
...

Stad Ieper kocht voor elke inwoner vanaf 5 jaar een mondmasker aan. Van zodra er geleverd wordt, zal een team van stadsmedewerkers en vrijwilligers de bedeling van die maskers uitvoeren. Intussen blijft de vraag naar mondmaskers vanuit welzijnsorganisaties groot. Vandaar dat de stad opnieuw een warme oproep doet om met naald en draad aan de slag te gaan.Schepen van Welzijn Eva Ryde: "We krijgen via #Ieperhelpt signalen dat er nog veel mondmaskers nodig blijven om vrijwilligers en personeel in welzijnsorganisaties voldoende te kunnen beschermen. Mondmaskers zijn niet alleen nu belangrijk, ook in de volgende fases blijven ze in de welzijnssector essentieel. Daarom doen we een warme oproep om mondmaskers te blijven naaien en die binnen te brengen in een van de inzamelpunten. Het is echt hartverwarmend om de vrijwillige inzet te zien van de naai(st)ers."In Ieper zijn er drie inzamelpunten om mondmaskers binnen te brengen: in dienstencentrum de Kersecorf en Familiezorg kan je na afspraak tijdens de kantooruren terecht en in het Vlaamse Kruis is het mogelijk om na de kantooruren mondmaskers binnen te brengen. Alleen in de Kersecorf kan je ook met schenkingen van stof, linten, elastieken, enz... terecht. De stad zorgt ervoor dat de mondmaskers en het naaimateriaal bij de juiste mensen terechtkomen. Ook wie wil helpen naaien, maar niet meer over voldoende stof of materiaal beschikt kan contact opnemen met zorgnetwerk@ieper.be of bellen naar het corona-meldpunt op het gratis nummer 0800 9 8900.Op de website ieper.be/mondmaskers kan men terecht voor alle informatie: van een door de FOD Volksgezondheid goedgekeurd naaipatroon tot praktische info om de mondmaskers (na afspraak) binnen te brengen. Mondmaskers binnenbrengen kan alleen na afspraak: Regiohuis Familiezorg, De Brouwerstraat 4 8900 Ieper, 057 20 12 14 of ieper@familiezorg-wvl.be; Dienstencentrum de Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83 8900 Ieper, 057 203 778 of dienstencentra@ieper.be en Het Vlaamse Kruis vzw - afdeling Ieper, Brugseweg 179B 8900 Ieper, 057 20 75 75. (EG)