Gemeenteraadslid Hans Feys (CD&V) werkt als traumatoloog in het Jan Yperman Ziekenhuis en is dus goed op de hoogte van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. "In Ieper zijn er nauwelijks besmettingen", zegt Hans Feys. "De druk op de ziekenhuizen is eerder organisatorisch. Vorige week was er één geval, deze week mogelijks een nieuwe. We kunnen op zich wel akkoord gaan met de mondmaskerplicht in de centrumstraten, maar we horen van alle kanten dat de handhaving soms problematisch is. Het is normaal dat als een maatregel niet als proportioneel worden ervaren, bepaalde mensen zullen afhaken. We vragen ons dan ook af of een mondmaskerplicht wel noodzakelijk is voor en na de sluitingsuren van de handelszaken. Ook op plaatsen waar social distancing goed mogelijk is, lijkt een mondmaskerpli...

Gemeenteraadslid Hans Feys (CD&V) werkt als traumatoloog in het Jan Yperman Ziekenhuis en is dus goed op de hoogte van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. "In Ieper zijn er nauwelijks besmettingen", zegt Hans Feys. "De druk op de ziekenhuizen is eerder organisatorisch. Vorige week was er één geval, deze week mogelijks een nieuwe. We kunnen op zich wel akkoord gaan met de mondmaskerplicht in de centrumstraten, maar we horen van alle kanten dat de handhaving soms problematisch is. Het is normaal dat als een maatregel niet als proportioneel worden ervaren, bepaalde mensen zullen afhaken. We vragen ons dan ook af of een mondmaskerplicht wel noodzakelijk is voor en na de sluitingsuren van de handelszaken. Ook op plaatsen waar social distancing goed mogelijk is, lijkt een mondmaskerplicht overdreven. Voor veel Ieperlingen en bezoekers is de afbakening niet helemaal duidelijk. Kan dit duidelijk aangeduid worden, zodat alle lagen van de bevolking ze kunnen begrijpen?"CD&V zag bij het begin van het schooljaar grote drukte aan de schoolpoorten. "Na schooltijd zie je daar een superconcentratie van mensen. Nochtans doen de scholen enorme inspanningen om binnen de schoolgebouwen alles coronaproof te laten verlopen. Over het openbaar domein bij hun school hebben ze niets te zeggen. De scholen voelen zich dan ook in de steek gelaten. Kunnen scholen ondersteund worden? Kan er signalisatie aangebracht worden op het openbaar domein rond de scholen? Ook op de schoolbussen en bij de wachtplaatsen zien we een grote concentratie. Kan er daarover overleg gepleegd worden met De Lijn?"Nancy Six (Vlaams Belang) en Jordy Sabels (Groen) drukten hun appreciatie uit voor de maatregelen, maar stoorden zich aan het feit dat de maatregelen eerder via de pers en de sociale media gecommuniceerd worden dan rechtstreeks met de gemeenteraadsleden. "Bedankt voor de appreciatie", repliceerde burgemeester Emmily Talpe. "Het zijn inderdaad bijzondere tijden. Er is geen draaiboek in dergelijke omstandigheden en je ziet ook dat de hogere overheden het moeilijk hebben om daar een duidelijk beleid in te voeren. Dan is het ook moeilijk voor ons om te communiceren over wat wel en wat niet mag. Ik moet eerlijk toegeven dat ik daarover ook heel wat druk heb ervaren. Voor de ene doen we te veel, voor de andere te weinig. Sommigen vinden mondmaskers nutteloos, andere vinden ze nodig ter bescherming. We zijn op de vraag van de federale overheid ingegaan om zelf zones met mondmaskerplicht af te bakenen. Dat gebeurde weloverwogen, maar het moest snel gaan.""Mijn aanvoelen is dat meeste Ieperlingen weten wat mag en wat niet. We hebben de stadswacht en jobstudenten ingezet om mensen te sensibiliseren met flyers", vervolgde Talpe. "We hadden misschien gehoopt dat we deze zomer konden uitbollen. Er was ook geen uitbraak in Ieper, wel in Antwerpen en wij hebben daarvan de gevolgen mee moeten dragen. De afgelopen dagen zien we wel een stijgingen van het aantal besmettingen in Ieper. Vrijdag waren dat er acht, maar vandaag zitten we al aan zestien besmettingen. Die mensen worden nauw opgevolgd. Het gaat bijna allemaal om individuele gevallen en niet om een uitbraak in een bepaalde organisatie, zoals enkele weken geleden in Westvlees. Vaak gaat het om mensen die terugkeerden van reis of die besmet geraakten op de werkvloer.""Wat betreft de mondmaskersplicht in de centrumstraten kozen we bewust voor eenvormigheid. Als je nog gaat differentiëren op basis van de openingsuren van de handelszaken, dan wordt het wel heel complex. Wat de signalisatie bij de scholen betreft, zullen we uw opmerkingen meenemen. Er is wel overleg met de scholen en we hebben hen al gesteund door nadars te leveren en spuitbussen om zelf signalisatie aan te brengen. We begrijpen dat mensen mogelijk afhaken als er geen perspectief geboden wordt. Ik hoop dan ook dat we binnen 15 dagen meer zullen weten en dat we dan wel een perspectief kunnen bieden waarin iedereen zich kan vinden", besloot Emmily Talpe. (TOGH)