Samen met de technische dienst, de dienst leefmilieu en Eandis werd nagegaan welke maatregelen konden genomen worden. Van de technische dienst kwam het voorstel om de openbare verlichting te gaan doven op basis van het strooiplan. Het strooip...