Henk Deruddere deed zijn beklag gedaan over de tariefstijgingen op Facebook. "Tot voor kort konden de inwoners van Ieper gebruik maken van de atletiekpiste. Als je de optie zonder pisteverlichting koos, kon je voor 5 euro een jaarkaart kopen. Die kaart kon je binnen het gezin hergebruiken, met maximaal 1 persoon tegelijkertijd op de piste dan wel", klinkt het. "Bon. Tariefwijziging. Meerbeurtenkaart in plaats van jaarkaart, en 20 euro voor 25 beurten. Dat komt, als ik voor onszelf de berekening maak al snel op minimum 80 euro. Ik noem dat een prijsstijging van 1600 %, of hoe noem je dat als de prijs maal 16 gaat? In het magazine waarin de nieuwe prijzen vermeld staan, wordt er zelfs niet eens uitgelegd waarom dat plotseling zo drastisch omhoog gaat. Wel staat er uitleg over de Corona cadeaucheque. Het komt er eigenlijk op neer dat wij dat bedrag direct kunnen spenderen aan stad Ieper zelf. De lokale economie herlanceren, jaaaaaa."
...

Henk Deruddere deed zijn beklag gedaan over de tariefstijgingen op Facebook. "Tot voor kort konden de inwoners van Ieper gebruik maken van de atletiekpiste. Als je de optie zonder pisteverlichting koos, kon je voor 5 euro een jaarkaart kopen. Die kaart kon je binnen het gezin hergebruiken, met maximaal 1 persoon tegelijkertijd op de piste dan wel", klinkt het. "Bon. Tariefwijziging. Meerbeurtenkaart in plaats van jaarkaart, en 20 euro voor 25 beurten. Dat komt, als ik voor onszelf de berekening maak al snel op minimum 80 euro. Ik noem dat een prijsstijging van 1600 %, of hoe noem je dat als de prijs maal 16 gaat? In het magazine waarin de nieuwe prijzen vermeld staan, wordt er zelfs niet eens uitgelegd waarom dat plotseling zo drastisch omhoog gaat. Wel staat er uitleg over de Corona cadeaucheque. Het komt er eigenlijk op neer dat wij dat bedrag direct kunnen spenderen aan stad Ieper zelf. De lokale economie herlanceren, jaaaaaa."Oppositiepartij CD&V had eerder op de gemeenteraad de prijsstijgingen op de korrel genomen. "Onze fractie vindt het bijzonder jammer dat de meerderheid beslist om de prijsverhoging die ze begin dit jaar aankondigden ondanks deze crisis toch door te voeren", zegt fractieleider Katrien Desomer. "Gratis bestaat natuurlijk niet. Dat er voor het gebruik van bepaalde sportinfrastructuur een vergoeding bestaat, is niet meer dan normaal. CD&V nam en neemt echter nog steeds de stelling in dat investeren in sportinfrastructuur één van de kerntaken is van een lokaal bestuur.""Sporten moet ook toegankelijk blijven voor iedereen. Het verhogen van de prijzen in de gemeenteraad van december vorig jaar keurde CD&V daarom niet goed. Een aanpassing van de prijzen was misschien wel aan de orde, maar we wezen er toen al op dat voor bepaalde verenigingen of particuliere gebruikers een serieuze prijsverhoging in het verschiet lag.Nu de stad via het infomagazine de nieuwe prijzen bekend maakte aan alle Ieperlingen merk je ook aan de reacties dat deze prijsstijging niet geapprecieerd wordt. Voor een doorsnee gezin dat gebruik maakt van de atletiekpiste bijvoorbeeld wordt de prijs 15 keer duurder. Voor scholen die gebruik maken van de sportinfrastructuur loopt de meerprijs voor het gebruik van de infrastructuur op tot 2.500 euro, voor bepaalde verenigingen spreken we van een bedrag van om en bij de 5.000 euro.""Ook de prijzen van het zwembad worden verhoogd, terwijl de (gezins)abonnementen werden afgeschaft", pikt gemeenteraadslid Jo Baert in. "Gezien de meerderheid dit goedkeurde was daar nog weinig aan te doen, maar zeker in het belang van de verenigingen deed CD&V vorige maand het voorstel aan de RvB AGB Vauban om de prijsstijging op zijn minst nog een jaar uit te stellen tot de start van het volgend seizoen, dus september 2021." "Heel wat verenigingen hebben door de coronacrisis heel wat minder inkomsten en zijn nog niet zeker wat de nabije toekomst brengt. Maar van enige tegemoetkoming of begrip voor deze uitzonderlijke situatie was bij de meerderheid geen sprake", besluit Katrien Desomer. Schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper) benadrukt dat hij akkoord gaat met de stelling dat één van de kerntaken van de stad is ervoor te zorgen dat haar inwoners kunnen sporten en zij hiervoor de nodige accommodatie ter beschikking stelt. "Ieper heeft een geweldig aanbod op sportief gebied en vraagt aan sportclubs, inwoners en andere gebruikers een eerder symbolische bijdrage", aldus Patrick Benoot. "Deze tarieven dateerden voor de buitenterreinen van 1982, voor de sporthallen van 2001, voor het zwembad van 2003 en die van de atletiekpiste ten slotte van 2011. Een brood kost op vandaag 49 % meer dan in 2003. Het hoeft dan ook weinig betoog dat het tarief niet meer in overeenstemming was met de realiteit van stijgende kosten." Lees verder onder de foto."Het vorig bestuur schoof deze problematiek steeds voor zich uit, wat niet kan beschouwd worden als het goede huisvadersprincipe", vervolgt de schepen. "In de zomer van 2019 kwam dit dossier dan ook al op tafel en werd na heel wat overleg, raadpleging en vergelijking een nieuw, evenwichtig maar nog steeds middenmoot tarief voorgesteld. Grote nieuwigheid was hierbij dat we inderdaad, in navolging van de meeste gemeenten en steden die geen centrumstad zijn, ervoor kozen om een onderscheid te maken tussen inwoners en niet-inwoners van onze stad. Dit was de reden waarom de bestuursleden van CD&V in AGB Vauban uiteindelijk - in tegenstelling tot de andere oppositieleden - het tarief niet goedkeurden maar ook niet afkeurden. Zij onthielden zich. Met de tariefverhoging waren zij het immers eens. Maar deze tariefverhoging was ook geen platte verhoging: de openingsuren van het zwembad werden uitgebreid, kinderen tot 6 jaar zwemmen voortaan gratis, begeleiders van een persoon met beperking mogen voortaan gratis binnen en we gaan ook de Uitpas veel harder promoten dan dat dit in het verleden gebeurde. Hiervoor zal afgestemd worden met de diensten jeugd en welzijn.""Specifiek het bestaande tarief voor de atletiekpiste, één van de toonaangevende in onze provincie, was totaal niet realistisch en niet vergelijkbaar met andere steden en gemeenten. Als je dan ook nog eens weet dat dit in 2011 een investering vergde van 1.300.000 euro, er een jaarlijkse onderhoudskost is van om en bij de 4.000 euro en er in mei 2018 reeds een groot onderhoud moest gedaan worden dat 14.200 euro kostte dan zinkt de verwachte meerinkomst op alle buitenterreinen van 4.500 euro op jaarbasis toch in het niet? Met een meerbeurtenkaart kun je voor 0,80 euro zonder en 1,60 euro met licht individueel gebruik maken van deze piste. Voorheen kostte een éénmalig ticket 0,50 euro zonder en 1 euro met licht.""Merk ook op dat voor iedere euro die de stad ontvangt voor het gebruik van de buitenterreinen, zij 22,85 euro oplegt. Voor het zwembad is dit meer dan 6 euro en voor de sporthallen 8,6 euro. Investeren in sportinfrastructuur is een neverending story. Vorig jaar werd de sporthal Minneplein geopend en de nieuwe turnhal. Deze legislatuur plannen wij zoals inmiddels bekend de bouw van een nieuw overdekt zwembad. Studie wees uit dat het oude zwembad aan vervanging toe is. Bij de opmaak van het meerjarenplan hielden we hiermee rekening en voorzagen we een bedrag van 14.000.000 euro voor de realisatie van een nieuw zwembad dat aan de hedendaagse normen zal voldoen.""Ten slotte zijn wij er ons als bestuur zeer zeker van bewust dat heel wat verenigingen en dus ook sportclubs het dit jaar moeilijker zullen hebben door corona. In de taskforce Corona kwam dit al uitvoerig aan bod en wij zullen de vragen die komen bekijken en gepast tussenkomen waar het kan. Recent kregen wij vanuit Vlaanderen toezegging van een mooi bedrag voor ondersteuning van sport, jeugd en cultuur en we zullen dus zeker een deel hiervan aanwenden ter ondersteuning van de clubsport", besluit Patrick Benoot. (TOGH)