Sinds augustus zit het aantal hulpvragen ook in Ieper in stijgende lijn. "De coronacrisis treft ons allemaal, maar kwetsbare Ieperlingen dubbel zo hard", zegt schepen van Welzijn Eva Ryde. "De voorbije maanden is daarom hard gewerkt aan een sociaal herstelplan met inzet van meer middelen en mensen. Dat plan is gebaseerd op vijf pijlers."
...

Sinds augustus zit het aantal hulpvragen ook in Ieper in stijgende lijn. "De coronacrisis treft ons allemaal, maar kwetsbare Ieperlingen dubbel zo hard", zegt schepen van Welzijn Eva Ryde. "De voorbije maanden is daarom hard gewerkt aan een sociaal herstelplan met inzet van meer middelen en mensen. Dat plan is gebaseerd op vijf pijlers."De eerste pijler is '#Ieperhelpt 2.0: hulp dichter bij de mensen'. "Het laagdrempelig contactpunt ontstaan in de crisis geven we een vaste plek in onze manier van werken", vervolgt Eva Ryde. "Vanaf 1 oktober hebben we een extra ontmoetingspunt pal in het centrum (in de Grachtstraat) dat we ten volle willen benutten om mensen met hulpvragen op verhaal te laten komen. In de kapel bij Wieltjesgracht wordt geïnvesteerd om het als buurthuis in te zetten en het traject om een mobiel dienstencentrum uit te bouwen is gestart, om zo ook in de deelgemeenten nabij te zijn."De tweede pijler is 'meer steun en extra schouders'. "Eind augustus ontving elke Ieperling een waardebon als financieel duwtje in de rug. Kwetsbare Ieperlingen ontvangen eind oktober een extra aankoopbon met dezelfde waarde, waarmee de steun wordt verdubbeld", vervolgt Eva Ryde. "De voedselbedeling ontvangt 9.500 euro extra steun om tekorten op te vangen. We willen ook meer mensen helpen met meer tijd en dat vraagt extra inzet. De dienst Welzijn wordt daarom versterkt met vijf extra maatschappelijk werkers voor de zoektocht naar werk, huisvesting of andere hulp. Er wordt daarbovenop extra budget voorzien voor preventieve acties om armoede te voorkomen. Ook het aanbod psychosociale hulpverlening in de eerste lijn, wordt samen met partners versterkt."De derde pijler heeft als thema huisvesting. "Een vaste plek om te wonen is de vertrekbasis voor een stabiel leven en goeie hulpverlening. Inzetten op wonen is cruciaal", gaat de schepen verder. "De stad voorziet sinds kort in vier extra woningen met ambulante begeleiding. Het biedt een antwoord voor noodsituaties zoals familiaal geweld of dakloosheid. De coronacrisis zorgde ook voor vele gezinnen en alleenstaanden voor een grote daling of wegvallen van het inkomen. De huur- en energiekosten blijven betalen wordt dan bijzonder moeilijk. Om te voorkomen dat mensen hun woning verliezen, zet de stad in op extra huursubsidies: voor wie op de private markt huurt en van wie het inkomen onder het minimum ligt, wordt een tijdelijke tegemoetkoming voorzien."De vierde pijler steunt op het onderwijs. "Eén van de extra krachten is de onderwijsbrugfiguur die gezinnen en het onderwijs zal ondersteunen. Via de dienst Welzijn zal een terugbetaling van een deel van de schoolfactuur mogelijk zijn voor gezinnen met de laagste inkomens. Een groepsaankoop van kwalitatieve laptops en tablets wordt georganiseerd. Elke kansarme Ieperling die toegang tot de internetwereld wil, krijgt de kans om in te stappen. Voor elk gezin onder de vastgelegde inkomensgrens, neemt de stad 80% van de aankoopprijs ten laste. Een gezin met meerde scholieren in het secundair kan via deze weg tot drie toestellen aankopen. Zo verzekeren we de digitale onderwijskansen van elke 'leerling', jong of oud. Mensen met recht op leefloon kunnen bovendien tussenkomst op de internetfactuur aanvragen. De voorbije zomerschool werd positief geëvalueerd. Een vervolgverhaal wordt uitgewerkt in samenwerking met de huiswerkklas en extra projecten voor taalstimulering. Vanaf 1 oktober start de flexibele kinderopvang, met focus voor ouders die zo snel mogelijk willen starten met opleiding en vorming."De vijfde en laatste pijler garandeert het recht op vrije tijd en cultuur. "Extra verenigingen stappen in op de UiTpas met kansentarief. Om voldoende begeleiding te bieden bij deze solidaire keuze van clubs en verenigingen, wordt een extra administratieve kracht ingezet. De middelen van het netwerk vrijetijdsparticipatie worden maximaal ingezet voor mensen in armoede die de stap willen zetten naar een hobby of een kamp. De actie voor inzameling van tweedehandssportmateriaal wordt herhaald en versterkt.""Dit brede sociale herstelplan wil de sociale uitdagingen structureel aanpakken. De extra inzet van 1.083.500 euro nu maar ook in de volgende jaren voor een duurzaam welzijnsbeleid, dat op maat werkt van hulpvragen, is de enige weg vooruit", besluit schepen Eva Ryde. (TOGH)