De stad en het OCMW zullen partners uit het werkveld samenbrengen...

De stad en het OCMW zullen partners uit het werkveld samenbrengen voor de opmaak van een kinderarmoedebestrijdingsplan.. Er komt een halftijdse coördinator van de plannen. Op termijn wordt een Huis van het Kind uitgebouwd waar ouders en hun kinderen op een toegankelijke manier terechtkunnen voor sociale dienstverlening. (HV)