Naar aanleiding van de heraanleg van de dorpskern van Zillebeke werd in 2017 een aanbesteding uitgeschreven om de omvangrijke werken te laten uitvoeren. Het werk werd gegund aan de Boezingse bouwonderneming nv Desot, met een offerteprijs van 3.202.533 euro. De overige vijf inschrijvers grepen naast de prijs.
...

Naar aanleiding van de heraanleg van de dorpskern van Zillebeke werd in 2017 een aanbesteding uitgeschreven om de omvangrijke werken te laten uitvoeren. Het werk werd gegund aan de Boezingse bouwonderneming nv Desot, met een offerteprijs van 3.202.533 euro. De overige vijf inschrijvers grepen naast de prijs. De tweede gerangschikte, Cnockaert Construct, liet het hier niet bij en stapte naar de rechtbank. Ze argumenteerden dat het bod van nv Desot onrealistisch en abnormaal was. Het verschil tussen de nummers één en twee bedroeg bijna 800.000 euro en het verschil tussen één en zes liep zelfs op tot meer dan 2 miljoen euro. "De advocaat betoogde dat de stad Ieper en het studiebureau onvoldoende konden aantonen dat er schriftelijke verantwoording werd gevraagd voor de uiterst lage prijzen", zegt schepen van Juridische Zaken Philip Bolle (SP.A). "Daarnaast wierp de gedupeerde op dat firma nv Desot als aannemer niet over de nodige vergunningen beschikte - klasse 7 - om een dergelijk groot project te realiseren."De rechter kon zich niet vinden in het argument van de stad Ieper dat het project gegund werd aan diegene die slechts 0,26 % afweek van de raming en veroordeelde de stad tot een boete van 10 % van de insteekprijs van Cnockaert Construct, verhoogd met de verwijlinteresten, goed voor een totaalbedrag van net geen 420.000 euro. Om extra intresten te vermijden besliste de gemeenteraad maandag om dat bedrag te kantonneren. Dat wil zeggen dat dit bedrag op een aparte rekening wordt gestort.Een opdoffer voor de nieuwe bestuursmeerderheid die op de vorige gemeenteraad al aangaf over bijzonder weinig financiële marge te beschikken voor de komende jaren. Schepen Philip Bolle meent dat wellicht nog andere argumenten hebben meegespeeld in dit dossier. "Mogelijk heeft het vorig bestuur erop gegokt dat bij betwisting de boete nog altijd maar de helft bedraagt van het verschil in aanbesteding tussen de nummers één en twee. In elk geval lijkt het erop dat er een lijk uit de kast is gevallen", aldus Philip Bolle. Een duidelijke sneer van de huidige schepen naar het vorige bestuur, maar CD&V is niet onder de indruk. "Het dossier werd in 2017 in eer en geweten en op advies van het studiebureau Antea en de deskundigen binnen de stad gegund aan de firma Desot", zegt fractieleider Katrien Desomer (CD&V). "Wat de klasse betreft: aannemers mogen gerust afspreken om een tijdelijke overeenkomst af te sluiten om zo te beschikken over de nodige klasse. Dit gebeurt redelijk courant en daar is ook niks mis mee. We betreuren dat de rechtbank in eerste aanleg in het nadeel van de stad besliste en hopen dat het bestuur in beroep gaat tegen deze beslissing. En zoals de heer Bolle zelf stelt: als ook in beroep wordt verloren dan is het inderdaad zo dat zelfs met de boete Desot nog steeds de goedkoopste blijft. Schepen Bolle moet eerlijk zijn: door de meerprijs van Cnockaert Construct konden we niet eens gunnen aan Cnockaert Construct. Er was hiervoor niet voldoende budget en hierdoor dreigden de werken weer lang uitgesteld worden en zou er uiteindelijk nog veel meer betaald moeten worden. Terwijl ook SP.A heeft aangedrongen dat de werken in Zillebeke zo snel mogelijk zouden aangevat worden omwille van de wateroverlast in de dorpskern "