Het opgehoogde perceel bevindt zich langs de Molenweg en grenst ook aan het veelgebruikte fiets- en wandelpad Westkaai langs de waterweg. Het werd rond 1864 opgehoogd tijdens de graafwerken van de Vaart Ieper-Komen, die op deze plaats uitmondt in het Ieperleekanaal. Zoals bekend mislukte de aanleg van de 'Komense Vaart' jammerlijk door herhaaldelijke grondverschuivingen in het huidige Palingbeekdomein. De vaart evolueerde tot een groen-bla...

Het opgehoogde perceel bevindt zich langs de Molenweg en grenst ook aan het veelgebruikte fiets- en wandelpad Westkaai langs de waterweg. Het werd rond 1864 opgehoogd tijdens de graafwerken van de Vaart Ieper-Komen, die op deze plaats uitmondt in het Ieperleekanaal. Zoals bekend mislukte de aanleg van de 'Komense Vaart' jammerlijk door herhaaldelijke grondverschuivingen in het huidige Palingbeekdomein. De vaart evolueerde tot een groen-blauw natuurlint tussen Ieper en Komen. Ondanks de mislukking van de vaart, bleef het opgehoogde perceel onveranderd en volledig onverhard. "De centrale ligging op het kruispunt van twee blauw-groene lijnstructuren met landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden, het kanaal Ieper-IJzer en de vaart Ieper-Komen, is uniek. Dankzij deze ligging biedt het perceel mogelijkheden voor natuurontwikkeling", verduidelijkt schepen van natuur Valentijn Despeghel.Fauna en flora worden er als het ware naartoe geleid via de waterwegen. Het terrein kent een ideale bezonning voor de ontwikkeling van bloemrijk grasland, er groeien al enkele waardevolle bomen en struiken. De inrichting voorziet nieuwe aanplantingen van enkele schaduw brengende bomen (notelaar, linde), een gevarieerde heg of houtkant, een 'sneukelhaag' met eetbare vruchten en passend zitmeubilair (banken, picknicktafels)."Niet enkel voor de vele fietsers en wandelaars langs de waterlopen (Westkaaipad, Molenweg, Sluispad, Kruisbilkstraat), maar ook voor de lokale bewoners van deze omgeving zal het terrein een aantrekkelijk rustpunt worden", vult schepen van ruimtelijke ordening Philip Bolle aan. "De voorbije jaren is de Westkaai een aaneengesloten rij appartementen geworden waar het goed wonen is, maar de groene invulling is totaal achterwege gebleven."Men zal er kunnen genieten van een brede uitkijk op de vaartuigen en het kanaal én de vele wandelaars en fietsers. Boeiend is ook de historische context van de site: de middeleeuwse bewoning met de oorspronkelijke woonkern van Brielen, de versterkte Neerstad uit de 17de tot 19de eeuw, de aanleg van het Ieperleekanaal (17de eeuw) en de Komense Vaart (19de eeuw). Via passende infopanelen kan deze boeiende historiek hier een plaats krijgen.(EG)