Het Beursplein heeft een boeiende voorgeschiedenis, maar daar is lang niet zoveel over bekend: zo weten veel oudere Bruggelingen bijvoorbeeld wel nog nog dat er tot in de jaren vijftig een slachthuis heeft gestaan, maar wie kent er nog de link met de Engelse jezuïeten in de achttiende eeuw? "Over de periode voor de zestiende eeuw is er nog veel minder bekend. De archieven geven daarover geen uitsluitsel", zegt Pascal Ennaert, voorzitter van Raakvlak en gemeenteraadslid in Brugge.
...

Het Beursplein heeft een boeiende voorgeschiedenis, maar daar is lang niet zoveel over bekend: zo weten veel oudere Bruggelingen bijvoorbeeld wel nog nog dat er tot in de jaren vijftig een slachthuis heeft gestaan, maar wie kent er nog de link met de Engelse jezuïeten in de achttiende eeuw? "Over de periode voor de zestiende eeuw is er nog veel minder bekend. De archieven geven daarover geen uitsluitsel", zegt Pascal Ennaert, voorzitter van Raakvlak en gemeenteraadslid in Brugge.Tijdens het archeologisch vooronderzoek in 2017 botsten de archeologen er op sporen van laatmiddeleeuwse (dertiende tot vijftiende eeuw) bewoning, die door de graafwerken voor het nieuwe beurs- en congresgebouw onherroepelijk verloren zullen gaan. Voorafgaand, vanaf dinsdag 2 juli, zal Raakvlak daarom instaan voor verdere archeologische opgravingen in de noordoostelijke hoek van het plein - de kant van de Smedenstraat en 't Zand - om meer te weten te komen over het rijke middeleeuwse patrimonium van de stad. "En omdat mensen nu eenmaal nieuwsgierig zijn naar de geschiedenis van hun straat of wijk, willen we daar jong en oud actief bij betrekken", klinkt het.Er staan deze zomer een heleboel publieksactiviteiten gepland op de site. Zo zullen passanten er door een kijkvenster met eigen ogen kunnen zien hoe de werken vorderen, Bruggelingen die met vragen zitten omtrent de opgravingen kunnen daarmee elke woensdagnamiddag van 15 uur tot 16 uur terecht tijdens het archeologisch spreekuur bij de archeologen.Ook worden er enkele 'open sleuvendagen' georganiseerd waarbij een archeoloog tijdens een rondleiding tekst en uitleg geeft op de site. De metaalvondsten van het vooronderzoek - voornamelijk huishoudelijk materiaal zoals een vingerhoedje en een schoengesp maar ook muntstukken - worden er dan ook geëxposeerd op een minitentoonstelling.En last but not least kunnen de Bruggelingen er deze zomer zélf archeoloogje spelen: via de website van Give a Day kunnen geïnteresseerden zich als vrijwilliger opgeven om te helpen bij de verwerking van de vondsten op het Beursplein, voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar zijn er op woensdagen 31 juli en 7 augustus workshops 'Junior Archeoloog' waarbij ze letterlijk in de voetsporen van de archeologen treden.Op het einde van de dag krijgen ze een diploma, en mogen ze zelf hun ouders rondleiden op de site. Inschrijven via info@raakvlak.be met vermelding van naam, leeftijd, adres en aan welke sessie je graag wenst deel te nemen.Op Facebook en Instagram kan je het dagboek volgen van de archeologische opgraving die loopt van 2 juli tot eind augustus. Het is de eerste keer dat in Brugge de buurtbewoners zo nauw bij een archeologische opgraving betrokken worden. "Archeologische opgravingen zijn duur en op deze manier creëer je een draagvlak", aldus nog Pascal Ennaert van Raakvlak.